Woningbouw Lierderholthuis Fase 3

Het bestaande nieuwbouwplan in Lierderholthuis wordt uitgebreid met een derde fase. Hier komen ongeveer 15 woningen. 

Stand van zaken

Samen met Plaatselijk Belang Lierderholthuis hebben we in april een enquête gedaan om de woningbehoefte in Liederholthuis in beeld te krijgen. Deze informatie gebruiken we voor de verdere uitwerking van het plan. Daarnaast zijn we gestart met de benodigde onderzoeken (zoals bodem, flora en fauna).  

Vervolg

Na de onderzoeken starten we in de zomer met het concept stedenbouwkundig plan. In het najaar presenteren we deze aan de inwoners tijdens een informatiebijeenkomst.

Planning

Najaar 2024Informatiebijeenkomst over stedenbouwkundig plan
Eind 2024Vaststellen stedenbouwkundig plan
Eind 2025Vaststellen bestemmingsplan
Eind 2025Kaveluitgifte

Vragen

Neem contact op met Lenie Oldemaat, Marlon Hallink of Linda Bruggink via info.bouwkavels@raalte.nl of via 0572 – 347 799.