Webinar: richtlijnen voor windenergie in de gemeente Raalte

 

Op maandag 30 november organiseert de gemeente Raalte een webinar over - de nog op te stellen - richtlijnen voor windenergie. Dit zijn richtlijnen waar toekomstige initiatiefnemers van een windmolenproject aan moeten voldoen. Voor welke duurzaamheidsopgave staan we? Hoe zit dat nou met windenergie? En waarom stellen we richtlijnen op? Daar vertellen we u graag meer over tijdens de webinar. Ook bespreken we de eerste uitkomsten van de eerder uitgezette vragenlijst. 

  • Datum: 30 november
  • Tijdstip: 19.30 uur
  • Aanmelden: stuur een mail naar duurzaam@raalte.nl 

Richtlijnen voor windenergie

Dat we over moeten stappen naar duurzame energie is bekend. En dat we daarbij zonneparken én windmolens nodig hebben ook. Een windmolenproject levert veel duurzame energie op, maar heeft ook impact op de omgeving. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat een windmolenproject in overleg of zelfs samen met de omgeving wordt ontwikkeld. Om duidelijkheid te geven waar een initiatiefnemer van een windmolenproject aan moet voldoen ontwikkelen we richtlijnen. De richtlijnen gaan onder andere over hoe het kan passen in het landschap, hoe de omgeving kan meeprofiteren, lokaal eigenaarschap en hoe omwonenden betrokken worden bij een initiatief.

Via een eerder uitgezette vragenlijst konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden als het om windmolens gaat. Moet de omgeving bijvoorbeeld meeprofiteren? Hoe zit het met inpassing in het landschap? En hoe moeten omwonenden betrokken worden? De uitkomsten van de vragenlijst worden meegenomen bij het opstellen van de richtlijnen.

Voor welke opgave staan we?

U vraagt zich misschien af hoeveel duurzame energie we nodig hebben. We hebben afgesproken dat we in de gemeente Raalte in 2030 60% van alle elektriciteit duurzaam opwekken. In 2050 is dat 100%. Dit betekent dat we in 2030 100 GWh nodig hebben. Dit is in de praktijk ongeveer 123 hectare aan zonneparken of 50 dorpsmolens van ongeveer 100 meter hoog. Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld 5 dorpsmolens en 46,5 hectare zonneparken en 64 hectare aan zonnepanelen op daken.

Vervolg

De richtlijnen voor windenergie worden mede op basis van de verzamelde input opgesteld. De gemeenteraad bespreekt de richtlijnen begin 2021 in een rond-de-tafelgesprek en stelt ze vervolgens in een raadsvergadering vast.