default iconWerkgroep groene agenda

De werkgroep ‘Groene Agenda’ adviseert de gemeente op het gebied van groenbeleid. Ook in het voordragen van initiatieven en uitvoeren van groene projecten is de werkgroep erg actief.

De werkgroep ‘Groene agenda’ bestaat uit vertegenwoordigers van WBE Heeten, LTO Salland, IVN Raalte, St. Imelda Bijenvereniging Raalte, Bomenstichting, Landschap Overijssel, Bijenvereniging Heino, WBE Salland Midden, Groei en Bloei, ANV Groen Salland, Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), gemeente Raalte en een aantal mensen op persoonlijke titel.

Leden van de werkgroep Groene Agenda zeggen er zelf over “We vertegenwoordigen allemaal een eigen achterban die we graag in zijn eigen taal betrekken bij initiatieven die de biodiversiteit versterken, wat essentieel is voor onze voedselvoorziening en ons welzijn”. Gesteund door en samen met de gemeente, burgers en agrariërs worden er concrete acties uitgevoerd. Deze dienen ter inspiratie en krijgen steeds meer meetbare impact. Daarnaast komen nieuwe plannen (beleid en uitvoering) op tafel waarbij kennis over de inhoud, de regio en achterban worden ingebracht.'

Contact

Wilt u in contact komen met de werkgroep ‘Groene Agenda’? Neem dan contact op met voorzitter Gonda Sluiter – Bosman. Gonda is tevens projectleider van Groen Samen Doen.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via