• Huidige Begin
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Aanduiding van verplicht veld
Ik ben geïnteresseerd in
In Domein Ruimte staat het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving centraal.
Het domein Publiek is voor veel mensen het eerste aanspreekpunt van de gemeente.
Het domein Beheer staat voor het kwalitatief onderhouden van de leefomgeving.
In het domein Sociaal staat het welbevinden van de inwoner centraal.
Het domein Samenleving werkt samen met allerlei partijen aan het mogelijk maken van ideeën uit de samenleving.
Het domein Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie met managementondersteuning en advisering op het gebied van financiën, juridisch, HR, communicatie en inkoop..
Privacyverklaring
Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Bekijk hier de privacyverklaring. Bij het doen van Onderzoek en de verwerking van de gegevens houdt de gemeente Raalte zich aan de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek