Privacyverklaring poule potentiële medewerkers

Door je aan te melden voor de poule van potentiële medewerkers geef je toestemming dat de gemeente Raalte de volgende persoonsgegevens verwerkt: e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer, voorkeur voor een domein en vakgebied.  

Jouw toestemming geldt alleen voor de deelname aan de poule voor potentiële medewerkers. Dit betekent dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden. 

Je kunt jouw toestemming ten alle tijden intrekken. Jouw persoonsgegevens zullen dan verwijderd worden. 

Als jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden ze maximaal nog 2 jaar bewaard. 

Voor verdere informatie over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen we je naar de algemene privacyverklaring van de gemeente Raalte.