default iconWat is biodiversiteit

Biodiversiteit is een soort paraplu voor alle verschillende soorten planten en dieren die we op aarde hebben.

Bio                         = leven

Diversiteit           = afwisseling, verschil, verscheidenheid.

Variatie is belangrijk voor het evenwicht. Het zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert voedsel op en grondstoffen voor brandstof, kleding, huizen maar ook voor medicijnen.

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Het is van levensbelang voor alle mensen op aarde. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. We noemen dit ecosysteemdiensten. Een evenwichtige natuur, en dus een grote biodiversiteit, is het best in staat om ook in de toekomst deze ecosysteemdiensten te verzorgen.

Meer informatie is te vinden op www.biodiversiteit.nl

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via