Wat is biodiversiteit

Biodiversiteit is een soort paraplu voor alle verschillende soorten planten en dieren die we op aarde hebben.

Bio                         = leven

Diversiteit           = afwisseling, verschil, verscheidenheid.

Variatie is belangrijk voor het evenwicht. Het zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert voedsel op en grondstoffen voor brandstof, kleding, huizen maar ook voor medicijnen.

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Het is van levensbelang voor alle mensen op aarde. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. We noemen dit ecosysteemdiensten. Een evenwichtige natuur, en dus een grote biodiversiteit, is het best in staat om ook in de toekomst deze ecosysteemdiensten te verzorgen.

Meer informatie is te vinden op www.biodiversiteit.nl