Waarnemend burgemeester Arco Hofland

Waarnemend burgemeester

 • Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving
 • Bedrijfsvoering
 • Dienstverlening inclusief digitalisering
 • Communicatie
 • Personeel & Organisatie
 • Lobby
 • Opgave: inwoners en Overheidsparticipatie
 • Bestuurlijke vernieuwing

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Erfgoedcentrum Abraham Kuyper Maassluis
 • Eigenaar ACH Advies