Verkiezingen

In Nederland gaan we regelmatig naar de stembus. De eerstkomende verkiezing is op 20 maart 2019. U kunt dan stemmen voor de leden van de Provinciale Staten (overijssel.nl) en het Waterschap Drents Overijssels Delta (wdodelta.nl). Op 23 mei 2019 gaan we naar de stembus voor het Europees Parlement. Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende verkiezingen.

 

Provinciale statenverkiezingen >

 Bezwaar

Hier vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Stemmen bij volmacht
  • Stemmen met kiezerspas in een andere gemeente
  • Aanplakborden

Waterschapsverkiezingen >

 Bezwaar

Hier vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Stemmen bij volmacht
  • Stemmen met een kiezerspas in een andere gemeente
  • Aanplakborden

Europees parlementsverkiezing >

 Bezwaar

Hier vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Stemmen als niet-Nederlander in Nederland
  • Aanplakborden