Registratie nieuwe politieke partijen vóór 20 december 2021

Aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 kan elke partij deelnemen. Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Kieswet. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Registratie nieuwe partij en doorwerking partijnaam

Als u met een nieuwe politieke partij wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet u de naam van deze partij registreren. Zit uw partij al in de gemeenteraad of doet uw partij al onder dezelfde naam mee aan de Tweede Kamerverkiezingen of aan de verkiezingen voor provinciale staten? Dan is uw partij al bekend en hoeft u de naam niet nogmaals te laten registreren. Ook partijen die aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, maar geen zetels hebben gewonnen, zijn bekend en hoeven zich niet nogmaals te registreren. Voor meer informatie leest u artikel G3 lid 1 van de Kieswet. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de projectleider verkiezingen van de gemeente Raalte.

Vereisten voor de registratie

Uiterlijk op 20 december 2021 moet het registratieverzoek afgerond zijn en ingediend bij het centraal stembureau. Daarna wordt de nieuwe partij aan de kandidatenlijst en aan het stembiljet toegevoegd. Bij het registreren neemt u het volgende mee:

  • de statuten van de partij (vastgelegd in een notariële akte)
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom

Waarborgsom

Partijen moeten bij registratie een waarborgsom van € 112,50 betalen aan het centraal stembureau van de gemeente. Dit bedrag wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Voor de ontvankelijkheid van het registratieverzoek is het belangrijk dat deze is ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats in Nederland. In de raad van de gemeente Raalte zijn 25 zetels te verdelen. In de raadsperiode 2018-2022 zijn deze zetels verdeeld onder 8 politieke partijen. Sommige van deze partijen zijn ook landelijk actief en andere zijn specifiek voor de eigen gemeente actief. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeenteraad.

Elke inwoner van de gemeente kan zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad en inwoners van 18 jaar of ouder kunnen hun stem uitbrengen. Er zijn in de wet wel enkele uitzonderingen genoemd en er gelden ook diverse voorwaarden en bepalingen om te kunnen stemmen en gekozen te kunnen worden. Zie daarvoor de Kieswet en de website van de Kiesraad.

In Nederland geldt een partijstelsel en via politieke partijen kunnen belangstellenden zich kandidaat stellen. U kunt een politieke partij zoeken die bij u en uw standpunten past, maar het staat u ook vrij om zelf een politieke partij op te richten. Dat is een democratisch recht en de gemeente staat daar geheel buiten. De gemeente faciliteert wel het democratische proces, maar bemoeit zich niet met de inhoud. Het proces om de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022 in goede banen te leiden is in oktober 2021 van start gegaan.

Als u op 16 maart 2022 wel uw stem wilt uitbrengen, maar niet zelf verkozen wilt worden, hoeft u zelf niets te doen. Rond eind februari 2022 krijgt u vanzelf een oproep om te kunnen stemmen en wordt u geïnformeerd over de partijen en kandidaten waarop u kunt stemmen. Op deze pagina wordt periodiek informatie verstrekt over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen.