Uitslagen Europees Parlementsverkiezing 2024

Verkiezingsuitslag - proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

Uitslagen op kandidaats- en stembureauniveau

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau