Verantwoording waardebepaling woningen

De Regionale Belastingsamenwerking DOWR bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van onroerende zaken. Dit is een uitgebreid proces. In het Verantwoordingsdocument waardebepaling woningen wordt dit uitgelegd. 

In het Verantwoordingsdocument waardebepaling woningen of in het verkort verantwoordingsdocument lees je hoe we de WOZ-waarden voor 2022 hebben bepaald. 

In het verantwoordingsdocument geven we uitleg over:

  • Hoe het proces bepaling van een WOZ-waarde eruitziet.
  • Welke gegevens invloed hebben op de WOZ-waarde.
  • Hoe modelmatig taxeren werkt.
  • Hoe we contoleren of het taxatiemodel goed werkt.

De uitleg die we geven is algemeen. Wil je de opbouw van de WOZ-waarde van jouw pand weten?

Bekijk dan het verkorte taxatieverslag bij het aanslagbiljet of log in op de persoonlijke pagina en bekijk het uitgebreide taxatieverslag.