Verantwoording waardebepaling woningen

De Regionale Belastingsamenwerking DOWR bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van onroerende zaken. Dit is een uitgebreid proces. In het Verantwoordingsdocument waardebepaling woningen en niet-woningen wordt dit uitgelegd. 

In het Verantwoordingsdocument waardebepaling woningen en niet-woningen of in het verkort verantwoordingsdocument lees je hoe we de WOZ-waarden voor 2022 hebben bepaald. 

In het verantwoordingsdocument geven we uitleg over:

  • Hoe het proces bepaling van een WOZ-waarde eruitziet.
  • Welke gegevens invloed hebben op de WOZ-waarde.
  • Hoe modelmatig taxeren werkt.
  • Hoe we contoleren of het taxatiemodel goed werkt.

De uitleg die we geven is algemeen. Wil je de opbouw van de WOZ-waarde van jouw pand weten?

Bekijk dan het verkorte taxatieverslag bij het aanslagbiljet of log in op de persoonlijke paginaexterne-link-icoon en bekijk het uitgebreide taxatieverslag.