Veldegge-Noord

Woningbouwlocatie Veldegge-Noord in Heeten

In Heeten is behoefte aan een nieuwe woningen. Veldegge-Noord is aangewezen als nieuwe woningbouwlocatie. Deze locatie van ongeveer zes hectare grenst aan de bestaande nieuwbouwlocatie de Veldegge en is eigendom van de gemeente. De volgende stap is het opstellen van een stedenbouwkundigplan. Een extern adviesbureau gaat hiermee aan de slag. Dit plan geeft weer hoe de ruimte wordt ingericht. Zoals waar de woningen komen en hoe de openbare ruimte eruit komt te zien.

Het plan biedt ruimte voor ongeveer 50 woningen. Het exacte aantal hangt onder andere van de woningtypes en inrichting van het gebied af. Dit wordt later bepaald. We vinden het belangrijk om samen tot een plan te komen. Daarom kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden straks meepraten. Plaatselijk Belang wordt ook betrokken. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

Vervolg 

Na het stedenbouwkundig ontwerp volgt het bestemmingsplan omgevingsplan. Dit plan bevat regels over wat er precies gebouwd mag worden. Ten behoeve van het bestemmingsplan voert de gemeente verschillende onderzoeken uit, zoals een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en een inventarisatie van flora en fauna. De gemeente verwacht eind 2024 te kunnen starten met de uitgifte van de eerste kavels.

Planning

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • T/m najaar 2023: stedenbouwkundig plan opstellen en vaststellen
    • In het kader van dit plan organiseren we informatiebijeenkomsten. Meer informatie volgt.
  • T/m najaar 2024: bestemmingsplanprocedure
  • Medio 2024: start bouwrijp maken locatie
  • Eind 2024: start kaveluitgifte

Interesse 

Heb je belangstelling voor een kavel in dit nieuwbouwplan? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project? Vul dan het interesseformulier in.

Contact 

Heb je vragen of wil je met de projectleider in gesprek? Stuur dan een mail naar info.bouwkavels@raalte.nl.