Veldegge-Noord

Veldegge-Noord wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Heeten. De locatie ligt naast de bestaande wijk Veldegge. In de nieuwe wijk komen ongeveer 80 woningen.

Waar staan we nu? 

We werken al een tijdje aan een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat wat waar komt, zoals de huizen, straten en het groen. Er zijn verschillende onderzoeken nodig om een goed plan te kunnen maken. De afgelopen maanden hebben we onder anderen de volgende onderzoeken uitgevoerd. 

Wateropgave

De waterhuishouding is een belangrijk onderdeel van een nieuwe woonwijk. Hoe en waar vangen we regenwater op? Hoe verplaatst water zich en waar voeren we het af? Om te kunnen beoordelen of we voldoende maatregelen treffen, voeren we een watertoets uit en stellen we een waterplan op. Dit vindt momenteel plaats en is nodig om het stedenbouwkundig plan verder uit te werken. 

Informatiebijeenkomst

We hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te hebben over de wateropgave. Ondertussen werken we verder aan het stedenbouwkundig plan. Dit verwachten we na de zomer te kunnen presenteren tijdens een informatiebijeenkomst voor het dorp. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen op dat moment reageren op het plan. 

Met de opgehaalde reacties maken we het stedenbouwkundig plan compleet. Daarna leggen we het ter besluitvorming voor aan het college van B&W. 

Vervolg

Na het stedenbouwkundig plan volgt het ruimtelijk plan. In dit plan staan alle regels over wat er precies gebouwd mag worden. We verwachten eind 2025/begin 2026 te kunnen starten met het bouwrijp maken van de locatie en de kaveluitgifte. 

Planning

Najaar 2024Presentatie stedenbouwkundig plan
Eind 2024Start ruimtelijke procedure
2025Vaststellen ruimtelijk plan
2025/2026        Start bouwrijp maken en kaveluitgifte

Vragen?

Heb je vragen of wil je met de projectleider in gesprek? Neem dan contact op met Shirley Veldhuis via shirley.veldhuis@raalte.nl.