build-reside iconVeldegge-Noord

Woningbouwlocatie Veldegge-Noord in Heeten

Veldegge-Noord wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Heeten. De locatie van ongeveer zes hectare grenst aan de bestaande wijk Veldegge. We vinden het belangrijk om samen met inwoners tot een mooi plan te komen voor de nieuwe wijk. Daarom werken we samen aan een stedenbouwkundig plan. In dit plan bepalen we waar de huizen, wegen, parkeerplaatsen en het groen en water komen.

Nieuwe wijk

Hoe moet de nieuwe wijk eruitzien? Wat is daarbij belangrijk? Daarover gingen we op 16 februari met elkaar in gesprek. Tijdens deze eerste bijeenkomst kon iedereen meepraten en haalden we de wensen en ideeën uit het dorp op. Adviesbureau SAB gaat hiermee aan de slag en presenteert het resultaat tijdens een tweede bijeenkomst na de zomer.

Ondertussen vinden er allerlei onderzoeken naar het leefgebied van o.a. steenuilen, vleermuizen en dassen plaats. Ook start er binnenkort een archeologisch onderzoek. De resultaten nemen we mee in de planvorming.

Over Veldegge-Noord

Veldegge-Noord ligt tussen de bestaande wijk Veldegge en het zonnepark van Endona. In dit gebied komen woningen. Aan de linker- en rechterkant liggen studiegebieden (zie afbeelding). De gemeente onderzoekt of het mogelijk én wenselijk is om deze gebieden bij Veldegge-Noord te betrekken. Bijvoorbeeld voor extra huizen, uitbreiding zonnepark, water, openbaar groen of speelplekken.

Vervolg

Na het stedenbouwkundig plan volgt het bestemmingsplan. In dit plan staan alle regels over wat er precies gebouwd mag worden. Ten behoeve van dit plan voert de gemeente verschillende onderzoeken uit, zoals een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en een inventarisatie van planten en dieren. De gemeente verwacht eind 2024 te kunnen starten met de uitgifte van de eerste kavels.

Er moet dus veel gebeuren voordat er gebouwd kan worden. In onderstaande video leggen we je alles stap voor stap uit.

Welke stappen zetten we voordat er gebouwd kan worden?

Door het tonen van de video accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Youtube.

 

Planning

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • T/m najaar 2023: stedenbouwkundig plan opstellen en vaststellen
  • T/m najaar 2024: bestemmingsplanprocedure
  • Medio 2024: start bouwrijp maken locatie
  • Eind 2024: start kaveluitgifte

Interesse 

Heb je belangstelling voor een kavel in dit nieuwbouwplan? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project? Vul dan het interesseformulier in.

Contact 

Heb je vragen of wil je met de projectleider in gesprek? Stuur dan een mail naar info.bouwkavels@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via