Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023

Verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2023

In onderstaande bijlage staat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau.

Uitslagen op kandidaats- en stembureauniveau

In de bijlage staan alle uitslagen op kandidaats- en stembureauniveau

Telling per stembureau

Verslag controleprotocol Provinciale Staten