Toetsen milieuregels

Heb je een milieuvergunning of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit nodig? Denk hierbij aan onderwerpen als lawaai, geur, bevoorrading, parkeren, uitstoot van stoffen naar lucht en water. Het antwoord daarop vind je op www.aimonline.nl. Tip: doe altijd een melding bij de gemeente Raalte (bevoegd gezag). Dat kan op het laatste tabblad van de vragenlijst die je invult.