Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 02-10-2018.

Gemeente Raalte wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.raalte.nl/ (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Oorzaak

Voor sommige afbeeldingen is er geen correcte alternatieve tekst weergegeven.

Gevolg

Mensen met een visuele beperking kunnen niet weten wat op de afbeelding te zien is.

Alternatieven

Neem contact op met de gemeente Raalte

Maatregelen

De alternatieve tekst zal alsnog bij de afbeeldingen geplaatst worden.

Planning

2019

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Oorzaak

Geen goed gebruik van koppen en elementen in pdf's zorgen ervoor dat delen van de pdf niet goed te lezen zijn voor hulpapparatuur.

Gevolg

Niet alle informatie kan voorgelezen worden.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

De pdf wordt aangepast of verwijderd.

Planning

2020

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

Oorzaak

Een link wordt alleen in kleur aangegeven.

Gevolg

Als een link naar informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, kan het voorkomen dat slechtzienden of een bezoeker die kleurenblind is informatie missen.

Alternatieven

De link niet alleen door een andere kleur herkenbaar maken, maar ook door onderstreping of een andere visuele hint.

Maatregelen

Website aanpassen.

Planning

2019

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

Oorzaak

Het contrast van tekst in verhouding tot de achtergrondkleur is op een aantal plekken te laag. Dit komt door de huisstijlkleuren die niet genoeg contrast hebben.

Gevolg

Wanneer het contrast niet voldoende is, dan is de tekst niet goed te lezen voor slechtzienden of mensen die kleurenblind zijn.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Kleuren van de huisstijl aanpassen met voldoende contrast.

Planning

2020.

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

Oorzaak

Alle functionaliteiten zijn nog niet bedienbaar met een toetsenbord.

Gevolg

Hierdoor is de kalender in afsprakenmodule niet goed te bedienen met het toetsenbord voor gebruikers van hulpapparatuur.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Externe leverancier verzocht probleem op te lossen.

Planning

2019.

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (A)

Oorzaak

Webpagina's hebben niet altijd een titel die het onderwerp of doel beschrijven.

Gevolg

Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger is om te begrijpen wat het onderwerp of doel van de pagina is. 

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Duidelijke omschrijvingen

Planning

2019

Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (A)

Oorzaak

De focus op onderdelen van de pagina heeft niet altijd de juiste volgorde.

Gevolg

De bezoeker komt niet bij de juiste informatie.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Webleverancier verzocht probleem op te lossen

Planning

2019

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)

Oorzaak

Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de omringende content. Die zijn niet overal goed omschreven op de website.

Gevolg

Dit maakt het voor sommige mensen lastiger om te begrijpen waar naar toe gelinkt wordt en wt men kan verwachten aan content.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Aanpassen van links op de website

Planning

2019

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

Oorzaak

Wanneer je bent ingezoomd op 200% is de focus op de menu button om het hoofdmenu uit en weer in te klappen niet zichtbaar,

Gevolg

Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen waar men zich bevindt op de pagina.

Alternatieven

Geen.

Maatregelen

Leverancier opdracht geven dit op te lossen.

Planning

2020

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina (A)

Oorzaak

De taal is niet aangepast op elke pagina

Gevolg

Browsers en hulptechnologieën kunnen een tekst nu niet goed weergeven en tekst kan niet in de juiste taal worden voorgelezen.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Leverancier opdracht geven om taalcodes aan te passen.

Planning

2019

Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen (AA)

Oorzaak

In de pop-up van de Privacy instellingen staat een deel van tekst in het Engels.

Gevolg

Hierdoor kan het gebeuren dat bezoekers de informatie niet begrijpen.

Alternatieven

Geen.

Maatregelen

Leverancier opdracht geven dit aan te passen.

Planning

2019.

Succescriterium 3.2.2 Bij input (A)

Oorzaak

De zoekpagina wordt na het aanvinken van filters automatisch herladen, dus zonder dat de gebruiker daarvoor opdracht heeft gegeven. 

Gevolg

Een bezoeker weet niet wat er is gebeurd en is zijn plaats op de pagina kwijt. Daarom moet hij zich opnieuw oriënteren. Dit is verwarrend en kost tijd. 

Geen

Maatregelen

De leverancier aangeven dat dit wordt opgelost. 

Planning

2019.

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

Oorzaak

De iframes met de video's missen een title

Gevolg

Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen waar men zich bevindt op de pagina.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Website aanpassen. 

Planning

2018/2019

Testresultaten

Onze website is getest door Firm Ground. Het rapport van het onderzoek

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door:

Wilt u in ieder geval het probleem vermelden dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.