Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

Beschrijving

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

U krijgt een vergunning voor tijdelijk verhuren van woningen die te koop staan voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt dan afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Aanvragen

Aanvraagformulierexterne-link-icoon (pdf) voor een vergunning voor tijdelijke verhuur.

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • De woonruimte staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

  • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
  • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

De kosten voor de aanvraag zijn € 112.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Contact

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente.