Subsidieregeling provincie Overijssel 'Asbest eraf, zon erop'

Voor zowel particuliere als zakelijke eigenaren van een asbestdak is er nu de nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ van de provincie Overijssel. Met deze subsidieregeling wil de provincie eigenaren met een asbestdak groter dan 35 m2 ondersteunen bij de sanering van het dak inclusief de vervanging voor een nieuw energiebesparend dak.

Voorwaarden subsidie

De provincie Overijssel heeft € 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar zich jaarlijks inschrijven voor deze subsidie.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
· Het asbestdak ligt in Overijssel en is groter dan 35 m2
· Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
· De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak
· Het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien in eigen elektriciteitsverbruik

De maximale hoogte van de subsidie is € 5000,- per aanvraag en elke dakeigenaar kan éénmaal de subsidie aanvragen. De subsidie wordt ook uitgekeerd als er vanwege congestieproblemen nog niet kan worden (terug)geleverd aan het netwerk.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op: Subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’externe-link-icoon