Stappenplan voor het bouwen van een woning

 • Heeft u belangstelling in een bouwplan, dan kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief. De gemeente houdt u dan op de hoogte van al het nieuws en ontwikkelingen rond woningbouwplannen en kavelverkoop.
 • De gemeente Raalte maakt voor ieder woningbouwplan een nieuw bestemmingsplan en organiseert bijeenkomsten over deze woningbouwplannen. De inloopbijeenkomst wordt kenbaar gemaakt aan iedereen die ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, via twitter en facebook en op de gemeentelijke website.
 • Win informatie in bij aannemers of informeer wat het gaat kosten om zelf een woning te bouwen.
 • Breng de overige kosten in beeld. U krijgt namelijk niet alleen de maken met de aanschaf van de woning en de kavel, maar ook met bijkomende kosten zoals de aansluiting op nutsvoorzieningen, kadasterkosten en notariskosten.
 • Informeer bij een hypotheekverstrekker naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker neemt dit traject vanaf het eerste bezoek tot een offerte ongeveer een maand in beslag. Zorg dat u over alle benodigde informatie beschikt zoals de loongegevens, een geldig identificatiebewijs, pensioengegevens, wel of geen BKR-registratie. In een later stadium vraagt de hypotheekverstrekker ook om de aannemings- en koopovereenkomst.
 • Zo weet u op het moment dat de kavels op de markt komen wat de financiële mogelijkheden zijn en wat de juiste kavel voor u is.
 • De gemeente kondigt op de gemeentelijke website en via social media aan wanneer u zich kunt inschrijven voor een kavel. U kunt het inschrijfformulier dan invullen via de website. Rond de start van de inschrijving wordt een informatieavond georganiseerd. Op deze avond wordt er o.a. verteld hoe het plan er uit komt te zien en wat de bouwmogelijkheden zijn. Bij het inschrijven hoeft u nog geen kavelnummer door te geven.
 • Informeer wat de regels en voorschriften zijn volgens het bestemmingsplan zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij een vergunningaanvraag. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het actuele bestemmingsplan raadplegen.
 • Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u hiervan een bevestiging en wordt u uitgenodigd voor de loting.
 • U kunt tijdens de loting een kavel kiezen. Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen deelnemen aan de uitgifte. Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend.
 • Na de toewijzing van de kavel ontvangt u een optie op de kavel. Hiervoor tekent u een reserveringsovereenkomst en betaalt u een reserveringsvergoeding. U gaat (eventueel samen met uw medebouwers) aan de slag met het woningontwerp, de eventuele selectie van de architect en de aannemer en andere zaken die met de bouw van uw woning te maken hebben.
 • Besluit u na de optieperiode tot aankoop van de kavel, dan tekent u de koopovereenkomst. Na het terugsturen van het ondertekende exemplaar wordt de koopovereenkomst door de gemeente ondertekend en neemt het college van burgemeester en wethouders een verkoopbesluit om over te gaan tot verkoop. De gemeente stuurt de getekende stukken naar de notaris.
 • Hebt u een kavel gekocht maar is de koopakte nog niet gepasseerd? Hou er dan rekening mee dat acties die u onderneemt, zoals het laten uitvoeren van een sonderingsonderzoek, het maken van de bouwtekening of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor eigen kosten en risico zijn.
 • De definitieve koopovereenkomst passeert bij de notaris op hetzelfde moment als de hypotheek.
 • Vraag de benodigde vergunningen aan. Neem voor meer informatie hierover contact op met het cluster Vergunning & Handhaving. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe woning duurt ongeveer acht weken.
 • Indien u met een aannemer in zee gaat, kunt u het contract met de aannemer tekenen.
 • Na uitgifte van de bouwkavels is de grond bouwrijp en kunt u beginnen met de bouw van uw nieuwe woning.

Handige links

Algemeen

 • Vereniging Eigen Huis over nieuwbouw. Via de website van Vereniging Eigen Huis wordt u door het hele nieuwbouwproces heen geloodst. Van de oriëntatiefase tot na de oplevering.
 • Zelf een huis bouwen. Een huis (laten) bouwen in plaats van een bestaand huis kopen heeft als grootste voordeel dat u weinig concessies hoeft te doen aan uw woonwensen. Bij nieuwbouw heeft u - in verschillende gradaties - de vrijheid alles zelf te bepalen. Hier vindt u alle informatie, ook over de kosten van een huis bouwen.
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap . Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt u samen met anderen woningen of zelfs een hele woonwijk. Dit kan op eigen initiatief, maar ook op initiatief van een gemeente.

Financiën en regelingen

 • Hypotheek en financiën. Uw eigen huis financiert u meestal met een hypotheek. Welke opties heeft u? En hoe maakt u de keuzes die het beste bij uw wensen en omstandigheden passen, voor nu en in de toekomst?
 • Verzekeringen. Verzekeringen zijn soms verplicht, soms noodzakelijk en soms overbodig. Welke verzekeringen heeft u nodig?
 • Belastingen Heeft u een eigen huis? Dan heeft u met verschillende belastingen en heffingen te maken. Waarvoor wordt u belast? En welke kosten mag u aftrekken?

Bouwen nieuwe woning

 • Besparen op energie. Van tips over het besparen van energie tot het isoleren van je woning en aanleg van zonnepanelen.
 • Zonnepanelen. Indien u uw woning wilt voorzien van zonnepanelen, kunt u gebruik maken van de Zonatlas. Op deze interactieve kaart is van elk huis in de gemeente berekend hoeveel zonlicht het dak jaarlijks vangt. De atlas houdt zelfs rekening met de hellingshoek van het dak en de eventuele schaduw van bomen of omliggende bebouwing.
 • Energieloket gemeente Raalte. Hier vindt u tips voor het aanvragen van subsidies en regelingen en een folder over aardgasloos bouwen.