search-home iconStappenplan voor het bouwen van een woning

Als je een nieuwe woning wilt bouwen zijn er veel zaken waar je rekening mee houdt. Met onderstaande informatie helpen we je op weg.

 • De gemeente Raalte maakt voor ieder woningbouwplan een nieuw bestemmingsplan en organiseert onder andere informatie- en uitgiftebijeenkomsten voor deze woningbouwplannen. Een bijeenkomst wordt kenbaar gemaakt aan iedereen die ingeschreven staat voor de desbetreffende nieuwsbrief, op de gemeentelijke website en eventueel via facebook en twitter.
 • Tip: win informatie in bij aannemers of informeer wat het gaat kosten om zelf een woning te bouwen.
 • Breng ook de overige kosten in beeld. Je krijgt namelijk niet alleen te maken met de aanschaf van de kavel en de bouwkosten van de woning, maar ook met bijkomende kosten zoals de aansluiting op nutsvoorzieningen, kadaster- en notariskosten.
 • Informeer bij een hypotheekverstrekker naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker neemt dit traject vanaf het eerste bezoek tot een offerte ongeveer een maand in beslag. Zorg dat je over alle benodigde informatie beschikt zoals de loongegevens, een geldig identificatiebewijs, pensioengegevens, wel of geen BKR-registratie. In een later stadium vraagt de hypotheekverstrekker ook om de aannemings- en koopovereenkomst.
 • Door je goed te laten informeren weet je op het moment dat de kavels op de markt komen wat de financiële mogelijkheden zijn en wat de juiste kavel voor jou is.
 • De gemeente kondigt via de digitale nieuwsbrief en op de gemeentelijke website (en eventueel via social media) aan wanneer je je kunt inschrijven voor een kavel. Je kunt het inschrijfformulier dan invullen via de website. Rond de start van de inschrijving wordt een informatieavond georganiseerd. Op deze avond wordt er o.a. verteld hoe het plan er uit komt te zien en wat de bouwmogelijkheden zijn. Bij het inschrijven hoef je nog geen kavelnummer door te geven.
 • Informeer wat de regels en voorschriften zijn volgens het bestemmingsplan zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij een vergunningaanvraag. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kun je het actuele bestemmingsplan raadplegen.
 • Als je je hebt ingeschreven, krijg je hiervan een bevestiging en word je uitgenodigd voor de loting.
 • Je kunt tijdens de loting een kavel kiezen. Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen deelnemen aan de uitgifte. Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend.
 • Na de toewijzing van de kavel ontvang je een optie op de kavel. Hiervoor teken je een reserveringsovereenkomst en betaal je een reserveringsvergoeding. Je gaat (eventueel samen met  medebouwers) aan de slag met het woningontwerp, de eventuele selectie van de architect en de aannemer en andere zaken die met de bouw van de woning te maken hebben.
 • Besluit je na de optieperiode tot aankoop van de kavel, dan teken je de koopovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken. Na het terugsturen van het ondertekende exemplaar wordt de koopovereenkomst door de gemeente ondertekend en neemt het college van burgemeester en wethouders een verkoopbesluit om over te gaan tot verkoop. De gemeente stuurt de getekende stukken naar de notaris.
 • Heb je een kavel gekocht maar is de koopakte nog niet gepasseerd? Hou er dan rekening mee dat acties die je onderneemt, zoals het laten uitvoeren van een sonderingsonderzoek, het maken van de bouwtekening of het aanvragen van een omgevingsvergunning op eigen kosten en voor eigen risico zijn.
 • De definitieve koopovereenkomst passeert bij de notaris op hetzelfde moment als de hypotheek.
 • Vraag de benodigde vergunningen aan. Neem voor meer informatie hierover contact op met het cluster Vergunning & Handhaving. Het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe woning duurt ongeveer acht weken.
 • Indien je met een aannemer in zee gaat, kun je het contract met de aannemer tekenen.
 • Na uitgifte van de bouwkavels is de grond bouwrijp en kun je beginnen met de bouw van de nieuwe woning.

Handige links

Algemeen

 • Vereniging Eigen Huis over nieuwbouw. Op de website van Vereniging Eigen Huis vind je alle informatie over het nieuwbouwproces. Van de oriëntatiefase tot na de oplevering van de woning.
 • Zelf een huis bouwen. Een woning (laten) bouwen in plaats van een bestaande woning kopen heeft als grootste voordeel dat je de woning grotendeels volgens je eigen woonwensen kunt (laten) bouwen. Bij nieuwbouw heb je - in verschillende fases - de vrijheid alles zelf te bepalen. Hier vind je alle informatie, ook over de kosten van het bouwen van een woning.
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap . Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkel je samen met anderen woningen of zelfs een hele woonwijk. Dit kan op eigen initiatief, maar ook op initiatief van een gemeente.

Financiën en regelingen

 • Hypotheek en financiën. Jouw eigen woning financier je meestal met een hypotheek. Welke opties heb je? En hoe maak je de keuzes die het beste bij de wensen en omstandigheden passen, voor nu en in de toekomst?
 • Verzekeringen. Verzekeringen zijn soms verplicht, soms noodzakelijk en soms overbodig. Welke verzekeringen heb je nodig?
 • Belastingen Heb je een eigen woning? Dan heb je met verschillende belastingen en heffingen te maken. Waarvoor word je belast? En welke kosten mag je aftrekken?

Bouwen nieuwe woning

 • Besparen op energie. Van tips over het besparen van energie tot het isoleren van je woning en aanleg van zonnepanelen.
 • Zonnepanelen. Indien je de woning wilt voorzien van zonnepanelen, kun je gebruik maken van de Zonatlas. Op deze interactieve kaart is van elke woning in de gemeente berekend hoeveel zonlicht het dak jaarlijks vangt. De atlas houdt zelfs rekening met de hellingshoek van het dak en de eventuele schaduw van bomen of omliggende bebouwing.
 • Energieloket gemeente Raalte. Hier vind je tips voor het aanvragen van subsidies en regelingen. 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via