drivers-license iconSchoonhetenseweg en Portlanderdijk

Er is onderhoud nodig aan de wegen en bomen van de Schoonhetenseweg en een deel van de Portlanderdijk. De gemeente Raalte grijpt deze kan aan om ook de verkeersveiligheid mee te nemen in de aanpak. Er is daarom onderzoek gedaan naar de huidige (technische) kwaliteit en situatie van de wegen. Daarnaast is in samenwerking met bewoners en Odin Landschapsontwerp een toekomstvisie ontwikkeld. Het onderzoek en de toekomstvisie zijn verder uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Locatie

Het project betreft:

  • Schoonhetenseweg: vanaf de N332 tot aan de N35
  • Portlanderdijk: vanaf de Schoonhetenseweg tot aan de Haarlesedijk

Onderzoek, ruimtelijke visie en inrichtingsplan

Het onderzoek dat is uitgevoerd in het najaar van 2020 bestond uit drie onderdelen: bureau-, veld- en omwonendenonderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf voerde op locatie onderzoek uit aan onder andere de bomen en de ondergrond. De omwonenden zijn zowel via de website als tijdens een online bewonersbijeenkomst gevraagd hun knelpunten aan te geven en ideeën te delen over de weg. De onderzoeksresultaten zijn begin 2021 geanalyseerd en gebruikt voor een toekomstvisie. Hierin staan het verbeteren van de verkeersveiligheid, het behoud van de structuur van bomenlaan en het historische karakter en van de Schoonhetenseweg centraal.

Samen met de klankbordgroep van aan- en omwonenden is de ruimtelijke visie opgesteld, en uitwerkt in een aantal schetsen. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld geluid, bomen, verharding, verkeer. De onderzoeken en schetsen zijn verwerkt in een inrichtingsplan.

Op 21 november 2022 was een openbare inloopbijeenkomst, waar het inrichtingsplan is getoond. Bekijk de tekeningen onderaan deze pagina.

Uitvoering

De uitvoering van het project gaat in verschillende fases gebeuren en meerdere jaren in beslag nemen. De planning is dat er in de tweede helft van 2023 kan worden gestart met de uitvoering van een eerste fase. De eerste helft van 2023 wordt gebruikt voor de werkvoorbereiding, bepalen van de fasering, nadere onderzoeken, opstellen van bestek en tekeningen waarmee een aannemer het werk kan uitvoeren.

Contact

Heb je vragen over het project Schoonhetenseweg en Portlanderdijk? Neem dan gerust contact op met projectleider Frank van den Hoek, via frank.van.den.hoek@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via