Schoonhetenseweg

Schoonhetenseweg en Portlanderdijk

Er is onderhoud nodig aan de wegen en bomen van de Schoonhetenseweg en een deel van de Portlanderdijk. De gemeente Raalte grijpt deze kan aan om ook de verkeersveiligheid mee te nemen in de aanpak. Er is daarom onderzoek gedaan naar de huidige (technische) kwaliteit en situatie van de wegen. Daarnaast wordt in samenwerking met bewoners en Odin Landschapsontwerp een toekomstvisie ontwikkeld. 

Locatie

Het onderzoek betreft:

  • Schoonhetenseweg: vanaf de N332 tot aan de kruising Raamsweg-Wechelerweg
  • Portlanderdijk: vanaf de Schoonhetenseweg tot aan de Haarlesedijk

Onderzoek

Het onderzoek dat is uitgevoerd in het najaar van 2020 bestond uit drie onderdelen: bureau-, veld- en omwonendenonderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf voerde op locatie onderzoek uit aan onder andere de bomen en de ondergrond. De omwonenden zijn zowel via de website als tijdens een online bewonersbijeenkomst gevraagd hun knelpunten aan te geven en ideeën te delen over de weg.

Toekomstvisie

De onderzoeksresultaten zijn begin 2021 geanalyseerd en gebruikt voor een toekomstvisie. Hierin staan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het behouden van het historische karakter van de Schoonhetenseweg centraal. 

Vervolg

De toekomstvisie en de verwachte financiën worden met het college van burgemeester en wethouders en met de gemeenteraad gedeeld. De gemeenteraad besluit of er daadwerkelijk tot uitvoering wordt overgegaan. Deze uitvoering zal gebeuren in verschillende fases en meerdere jaren in beslag nemen.

Contact

Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan gerust contact op met projectleider Frank van den Hoek, via frank.van.den.hoek@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via