Rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

De Regionale belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuizing

 • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland hoeft u geen rioolheffing meer te betalen met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
 • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen via snelantwoord@dowr.nl. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Dan kunt u dat aangeven via snelantwoord@dowr.nl. Dit kan tot 28 maart 2020. Vermeld waarom u reageert. U krijgt dan binnen een paar werkdagen antwoord. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Dit termijn loopt tot en met 12 april 2020.

Bezwaar maken

Let op: heeft u al gemaild naar snelantwoord@dowr.nl, dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Rioolheffing 2020

 • 0 m3 tot en met 500 m3 € 226,08
 • 501 m3 tot en met 1.000 m3 € 335,16
 • 1.001 m3 tot en met 2.000 m3 € 446,40
 • 2.001 m3 tot en met 3.500 m3 € 669,60
 • 3.501 m3 tot en met 5.500 m3 € 892,80
 • 5.501 m3 tot en met 8.000 m3 € 1.115,28
 • 8.001 m3 tot en met 11.000 m3 € 1.339,44
 • 11.001 m3 tot en met 14.500 m3 € 1.562,04
 • 14.501 m3 tot en met 18.500 m3 € 1.785,96
 • 18.501 m3 tot en met 23.000 m3 € 2.008,44
 • 23.001 m3 tot en met 28.000 m3 € 2.232,36
 • 28.001 m3 tot en met 33.500 m3 € 2.454,72
 • 33.501 m3 tot en met 39.500 m3 € 2.678,88
 • 39.501 m3 tot en met 46.000 m3 € 2.901,48
 • 46.001 m3 en hoger € 3.113,64

 

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs. 

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp