Rioolheffing

Beschrijving

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

De Regionale belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuizing

 • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland hoef je geen rioolheffing meer te betalen met ingang van de maand volgend op de verhuisdatum.
 • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.

Kosten

Rioolheffing 2022

 • 0 m3 tot en met 500 m3 € 241,08
 • 501 m3 tot en met 1.000 m3 € 357,36
 • 1.001 m3 tot en met 2.000 m3 € 475,92
 • 2.001 m3 tot en met 3.500 m3 € 713,76
 • 3.501 m3 tot en met 5.500 m3 € 951,72
 • 5.501 m3 tot en met 8.000 m3 € 1.190,16
 • 8.001 m3 tot en met 11.000 m3 € 1.800,48
 • 11.001 m3 tot en met 14.500 m3 € 1.665,24
 • 14.501 m3 tot en met 18.500 m3 € 1.903,92
 • 18.501 m3 tot en met 23.000 m3 € 2.141,04
 • 23.001 m3 tot en met 28.000 m3 € 2.379,84
 • 28.001 m3 tot en met 33.500 m3 € 2.616,84
 • 33.501 m3 tot en met 39.500 m3 € 2.855,88
 • 39.501 m3 tot en met 46.000 m3 € 3.093,12
 • 46.001 m3 en hoger € 3.319,20

 

Bezwaar

Je kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wil je online een bezwaarschrift indienen? Ga dan naar het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat je het bezwaar volledig en juist invult. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Je stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Contact

Heb je vragen? Mail, bel, app of kom langs