Rioolheffing

Beschrijving

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

De Regionale belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuizing

 • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland hoeft u geen rioolheffing meer te betalen met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
 • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.

Kosten

Rioolheffing 2022

 • 0 m3 tot en met 500 m3 € 241,08
 • 501 m3 tot en met 1.000 m3 € 357,36
 • 1.001 m3 tot en met 2.000 m3 € 475,92
 • 2.001 m3 tot en met 3.500 m3 € 713,76
 • 3.501 m3 tot en met 5.500 m3 € 951,72
 • 5.501 m3 tot en met 8.000 m3 € 1.190,16
 • 8.001 m3 tot en met 11.000 m3 € 1.800,48
 • 11.001 m3 tot en met 14.500 m3 € 1.665,24
 • 14.501 m3 tot en met 18.500 m3 € 1.903,92
 • 18.501 m3 tot en met 23.000 m3 € 2.141,04
 • 23.001 m3 tot en met 28.000 m3 € 2.379,84
 • 28.001 m3 tot en met 33.500 m3 € 2.616,84
 • 33.501 m3 tot en met 39.500 m3 € 2.855,88
 • 39.501 m3 tot en met 46.000 m3 € 3.093,12
 • 46.001 m3 en hoger € 3.319,20

 

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen in het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via