birth iconRegistreren en aangifte doen van een levenloos geboren kindje

Is jouw kind levenloos geboren of leefde je kind maar kort? Je verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen je daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Beschrijving

Als jouw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet je aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag je aangifte doen. Dit doe je bij de gemeente waar het kind geboren is.

De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat jouw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

Je kunt jouw kind ook inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Je registreert het kind in de gemeente waar je woont. Jouw kind wordt dan bij jouw naam in de BRP gezet. Beide ouders kunnen dit doen. De registratie gebeurt niet automatisch als je aangifte doet. Ook een kind dat al eerder levenloos geboren is, kun je inschrijven in de BRP.

Aanvragen

De begrafenisondernemer kan de aangifte online doen. Zo doe je zelf aangifte van het levenloos geboren kind:

 • Je doet de aangifte bij de gemeente waar het kind geboren is.
 • Je hebt nodig:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • de verklaring van de arts van het overlijden van jouw kind

Is het kind in dezelfde gemeente geboren als waar je woont? Dan kun je de aangifte en registratie van het levenloos geboren kind tegelijk bij de gemeente doen. Je kunt de registratie in de basisregistratie personen (BRP) ook later doen.

Zo schrijf je een levenloos geboren kind in de BRP in:

 • Je gaat naar de gemeente waar je woont.
 • Je neemt in ieder geval mee:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een officiële akte waaruit blijkt dat het kind levenloos is geboren

Voorwaarden

Aangifte doen mag door:

 • de vader
 • de moeder
 • medewerker van het ziekenhuis
 • de uitvaartverzorger
 • anderen die weten van het overlijden

Je kunt een levenloos geboren kind registreren in de basisregistratie personen (BRP) als je:

 • op het moment van geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP
 • sinds 1 oktober 1994 een periode in Nederland hebt gewoond.

Hoe lang gaat het duren?

Is het kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of meer? Dan mag je het kind pas begraven of cremeren na de aangifte. Je mag een overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.

Deze termijn geldt niet voor kinderen die eerder dan 24 weken zwangerschap levenloos geboren zijn.

Contact

Wil je liever langskomen, dan kun je hierover contact opnemen via burgerzaken@raalte.nl of via telefoonnummer 0572-34 77 99.

Meer informatie