Programma 9: Bestuur en dienstverlening

De gemeente wordt steeds meer als gewaardeerd partner gezien en inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening. We zorgen dat onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk is (zowel digitaal als fysiek). Ook ondersteunen we op allerlei terreinen initiatieven uit de samenleving. We willen de opgedane ervaring met participatie vertalen in een brede visie op participatie zodat participatie als bewuste keuze kan worden ingezet bij beleidsprocessen (deze keuze wordt aan de voorkant gemaakt). Participatie is geen doel op zich maar is een effectief middel om slim en gericht, samen de juiste keuzes met draagvlak te maken. Hiermee hangt ook samen dat participatie meer inclusief vormgeven wordt zodat jong en oud, arm en rijk een stem hebben.  De inzet is telkens om juist ook die mensen te bereiken die zich niet snel zelf melden, of zich niet in een openbare setting uitspreken.  We zien daarbij kansen voor het breder inzetten van het Digipanel.