Programma 8: Openbare Orde en Veiligheid

We zetten in op het behouden van een veilige woon- en leefomgeving voor al onze inwoners. We doen dit samen met onze veiligheidspartners, inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. We geven uitvoering aan de Integrale veiligheid strategie. Bij crisis kunnen onze inwoners rekenen op de crisisorganisatie van de Regio IJsselland.