Programma 6: Economie

We geven onze ondernemers de ruimte om te ondernemen. De gemeente Raalte doet het economisch goed binnen een sterke economische regio en ondernemers waarderen onze dienstverlening. De ingezette weg op het gebied van ondernemersdienstverlening zetten we voort. We kijken samen met onze ondernemers naar wat er wél mogelijk is. Daarnaast zorgen we dat er voldoende bedrijventerreinlocaties zijn, en blijven we investeren in aantrekkelijke (winkel)centra in onze kernen. De ingezette vernieuwing van de Grote Markt in Raalte wordt voorgezet en het Centrumplan Heino wordt verder uitgerold en geactualiseerd.

Thema’s uit onze economische agenda zijn nog onverminderd actueel. De tekorten op de arbeidsmarkt is een groot knelpunt voor het optimaal functioneren van onze economie. Daarom blijven we inzetten op de uitvoering van de Human Capital Agenda. Om de economische structuur te versterken werkt de gemeente Raalte intensief samen met de Regio Zwolle. We willen zoals gezegd een stevige positie blijven innemen in de regio Zwolle. Zowel ambtelijk als bestuurlijk.

De economische kracht van de recreatie- en toerismesector wordt verder ontwikkeld, met daarbinnen onder andere aandacht voor de kansen m.b.t. het Overijssel kanaal. We zijn een plattelandsgemeente, met van oudsher veel bedrijven actief in de agro en food, we zien dit als een belangrijke pijler van de Raalter economie. Er is de laatste jaren ingezet op innovatie. Hieraan blijven we ondersteuning geven.