document iconProgramma 5: Duurzaamheid

We gaan voor een duurzame en schone leefomgeving. Een omgeving waarin het fijn wonen is én blijft. Een omgeving die we met trots kunnen doorgeven aan onze kinderen. Duurzaamheid is breder dan het opwekken van energie.  We kijken daarom breed, creatief én innovatief naar hoe de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden bereikt.  Denk hierbij ook aan circulariteit, biodiversiteit, de inzet van nieuwe, slimme technieken en klimaatadaptatie.  We zien kansen om in te zetten op opslag en verminderen van verbruik (en daarmee verminderen energiearmoede). We stimuleren onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te treffen zowel in de woning als daarbuiten (vergroening).

We kijken naar wat gerealiseerd kan worden en jagen aan waar mogelijk en nodig. Draagvlak is van groot belang om onze doelen te behalen. Initiatieven van onze inwoners, in het bijzonder jongeren, en lokale duurzaamheidscollectieven ondersteunen we daarom van harte.  Wij confronteren inwoners en ondernemers echter niet met extra gemeentelijke duurzaamheidsverplichtingen bovenop landelijke normen en wetgeving. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Het realiseren van de Regionale Energie Strategie nemen we als uitgangspunt en zien we als harde afspraak. Er zijn echter wel uitdagingen om de doelen middels energieopwekking door middel van wind, zon en biomassa te kunnen realiseren. Op de eerste plaats is op dit moment het energienetwerk (bijna) vol. Dit bemoeilijkt nieuwe initiatieven voor grootschalige energieopwekking. We zien op dit moment geen mogelijkheden voor het realiseren van grootschalige windenergie. Wel zien we mogelijkheden voor kleinere windmolens, overwegend voor eigen gebruik. Als het gaat om zonne-energie kiezen we het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk plaats vindt op daken en restgronden.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via