Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

We bieden elk kind de kans op een goede start en ontwikkeling en een veilige plek om op te groeien. Waar nodig bieden we kinderen én ouders hulp en ondersteuning. Zo nabij mogelijk, in de eigen omgeving en met (lokale) partijen als sport en onderwijs. We zien dat corona veel impact heeft gehad op het mentale welzijn van jongeren. Hier is extra aandacht voor. Daarbij zijn er wel zorgen over de betaalbaarheid van de zorg voor de middellange termijn.  Over een aantal jaren kan de financiële positie van de gemeente er heel anders uit zien. Dit kan invloed hebben aan de mate van (jeugd) zorg en inkomensondersteuning die geboden wordt. Op het moment dat dit zich voordoet kan dit aanleiding zijn voor aanpassing van inhoudelijk beleid.

We continueren het beleid wat de afgelopen raadsperiode is ingezet.  Er blijft ingezet worden op preventie en normalisering. Wel willen we strakker monitoren op wat deze inzet oplevert. In hoeverre draagt onze investering op preventie bij aan onze doelen? Daarnaast zetten we in op een brede, meer wijkgerichte, aanpak zoals hierboven beschreven.

We zien dat steeds meer van onze inwoners zorg nodig hebben. Zorg omdat ze met een lichamelijke, geestelijke of psychische beperking te maken hebben.  Of omdat ze door het ouder worden met beperkingen worden geconfronteerd. Omdat we het belangrijk vinden dat onze inwoners zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen, vraagt de combinatie woon en zorg de komende jaren extra aandacht en inzet.