Programma 3: Onderwijs en inkomen

We zetten in op gelijke kansen voor iedereen.  Basisonderwijs in elke kern is daarom voor ons een vanzelfsprekendheid. De afgelopen periode heeft ons bewust gemaakt van onze kwetsbaarheden. Onze gezondheid, ons inkomen, welbevinden of continuïteit van onderwijs is niet altijd en voor iedereen vanzelfsprekend.  We zetten samen met het onderwijs en bijbehorende partners de partners in op het aanpakken van leerachterstanden en het sociaal welbevinden van jongeren als gevolg van de coronacrisis.  Wij willen dat al onze inwoners meedoen naar vermogen.  Samen met onze ondernemers, het onderwijs en de regio werken we daarom aan een arbeidsmarkt die aantrekkelijk is en blijft voor zowel werkgevers en werknemers.

We blijven samen met onze partners inzetten op het vroegtijdig signaleren van schulden om erger te voorkomen en ondersteunen onze minima met effectief minimabeleid.

Tot slot willen we ook dat nieuwe inwoners, zoals statushouders en vluchtelingen zo veel als mogelijk mee kunnen doen. Daarom bieden we ondersteuning onder andere op het gebied van taal en werk.