Privacyverklaring Digipanel

  • Door je aan te melden voor het Digipanel geef je toestemming dat de gemeente Raalte de volgende persoonsgegevens verwerkt: e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode en geslacht.
  • Jouw toestemming geldt alleen voor de deelname aan het Digipanel. Dit betekent dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.
  •  Je kunt jouw toestemming ten alle tijden intrekken. Jouw persoonsgegevens zullen dan verwijderd worden.
  • Als jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden ze maximaal nog 1 jaar bewaard.

Voor verdere informatie over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen we je naar de algemene privacyverklaring van de gemeente Raalte.