Planschade, schadevergoeding

Beschrijving

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd. Of als er een nieuwe weg wordt aangelegd. De schade die u lijdt, heet planschade. 

Een paar voorbeelden:

  • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
  • Naast uw woning komt een kinderdagverblijf.
  • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis.
  • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. Daarna neemt de gemeente een beslissing over uw aanvraag en stelt het bedrag van de eventuele schadevergoeding vast. 

U krijgt geen tegemoetkoming als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend. 

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Dit zijn projecten die boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente gaan. Een nieuwe snelweg bijvoorbeeld.

Aanvragen

U kunt planschade aanvragen door het aanvraagformulier planschadeexterne-link-icoon in te vullen en te mailen naar info@raalte.nl

of op te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Zwolsestraat 16

8101 AC Raalte

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder). 
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
  • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.

Hoe lang gaat het duren?

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar.

Kosten

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente.