Opvragen archiefstukken over objecten

Beschrijving

Bij de gemeente kunt u archiefstukken over objecten aanvragen. Dat kan bij voorbeeld een kopie  van een bouwtekening, bestemmingsplan, bestemmingsplanvoorschiften, bodemonderzoek of andere milieurelevante gegevens zijn.  

Als u één of meer bouwtekeningen wilt opvragen, dan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (pdf). Wij verzoeken u altijd duidelijk aan te geven om welke gegevens het gaat.  Als u de aanvraag wilt toelichten, vermeld het dan in uw bericht of stuur een bijlage mee.

Het aanvraagformulier met eventuele bijlage kunt u sturen naar Info@raalte.nl

Het gemeentearchief beschikt niet over tekeningen van riolering, kabels en leidingen en luchtkanalen.

Het is mogelijk de opgevraagde bouwdossiers eerst in te zien. U kunt dit op het formulier aangeven. We maken een afspraak met u zodra de dossiers beschikbaar zijn.

Het inzien van een bouwtekening is gratis. Wilt u een kopie of een scan van een bouwtekening, dan zijn hier kosten aan verbonden.