Onroerendezaakbelasting

Beschrijving

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of grond betaalt u onroerendezaakbelastingen voor het eigendom. Gebruikt u een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerendezaakbelastingen voor het gebruik

Hoeveel u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van het pand op de waardepeildatum 1 januari 2021 en de hoogte van de tarieven. De WOZ-waarde is de waarde als het pand verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2021.

Heeft u een huurwoning?

Als u een woning huurt, ziet u de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft geen onroerendezaakbelastingen te betalen. U ontvangt de WOZ-waarde, omdat deze van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning.

Aanvragen

U kunt uw beschikkings- en aanslagbiljet vinden op uw  persoonlijke belastingpagina. Hiervoor heeft u uw DigiD inloggegevens nodig. 

 

Kosten

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ). Hierbij zijn de volgende percentages vastgesteld:

Percentage 2022

  • de gebruikersbelasting 0,1945%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1090%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2440%

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen in het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs.

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp

Meer informatie

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via