Onroerendezaakbelasting

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

Hoeveel u betaalt hangt af  van de  WOZ-waarde van  het pand op de waardepeildatum 1 januari 2019 en de hoogte van de tarieven.

 

U kunt uw beschikkings- en aanslagbiljet vinden op uw  persoonlijke belastingpagina. Hiervoor heeft u uw DigiD inloggegevens nodig. 

 

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen in het belastingloket.

Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ). Hierbij zijn de volgende percentages vastgesteld:

Percentage 2021

  • de gebruikersbelasting 0,1876%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1189%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2378%

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs.

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp