Onroerendezaakbelasting

Als u eigenaar van een woning, bedrijfspand (bijvoorbeeld een kantoor, winkel  boerderij) of grond bent, betaalt u een eigenarengedeelte onroerendezaakbelasting (OZB). U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand. De hoogte van de belasting hangt af van de WOZ-waarde van de woning of het pand op de waardepeildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan de aanslag en de hoogte van de tarieven. De OZB is een percentage van de waarde van uw pand.

 

Woning of bedrijfspand in aanbouw

Laat u een woning of bedrijfspand bouwen? Dan betaalt u hierover ook onroerendezaakbelastingen. Het maakt daarbij niet uit of u dat jaar al onroerendezaakbelastingen betaalt voor een ander adres.

Verhuizing

De Regionale Belastingsamenwerking gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het hele jaar betalen.

Bepaling tarieven

De gemeenteraad bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelastingen voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl hun pand net zo veel waard is als uw pand.

 

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen via snelantwoord@dowr.nl. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Dan kunt u dat aangeven via snelantwoord@dowr.nl. Dit kan tot 28 maart 2020. Vermeld waarom u reageert. U krijgt dan binnen een paar werkdagen antwoord. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Dit termijn loopt tot en met 12 april 2020.

Bezwaar maken

Let op: heeft u al gemaild naar snelantwoord@dowr.nl, dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ). Hierbij zijn de volgende percentages vastgesteld:

Percentage 2020

  • de gebruikersbelasting 0,1928%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1261%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2352%

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs.

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp