Onroerendezaakbelasting

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

Hoeveel u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van het pand op de waardepeildatum 1 januari 2020 en de hoogte van de tarieven. De WOZ-waarde is de waarde als het pand verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2020.

Heeft u een huurwoning?

Als u een woning huurt, ziet u de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft geen onroerendezaakbelastingen te betalen. U ontvangt de WOZ-waarde, omdat deze van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning.

U kunt uw beschikkings- en aanslagbiljet vinden op uw  persoonlijke belastingpagina. Hiervoor heeft u uw DigiD inloggegevens nodig. 

 

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken via het belastingloket.

Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. u stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar van de Regionale Belastingsamenwerking. 

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ). Hierbij zijn de volgende percentages vastgesteld:

Percentage 2022

  • de gebruikersbelasting 0,1945%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1090%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2440%

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs.

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp