Onroerendezaakbelasting

Beschrijving

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of grond betaal je onroerendezaakbelastingen voor het eigendom. Gebruik je een bedrijfspand? Dan betaal je onroerendezaakbelastingen voor het gebruik

Hoeveel je betaalt hangt af van de WOZ-waarde van het pand op de waardepeildatum 1 januari 2021 en de hoogte van de tarieven. De WOZ-waarde is de waarde als het pand verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2021.

Heb je een huurwoning?

Als je een woning huurt, zie je de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. Je hoeft geen onroerendezaakbelastingen te betalen. Je ontvangt de WOZ-waarde, omdat deze van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van de sociale huurwoning.

Aanvragen

Je kunt de beschikkings- en aanslagbiljet vinden op de persoonlijke belastingpagina. Hiervoor heb je DigiD inloggegevens nodig.

Kosten

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ). Hierbij zijn de volgende percentages vastgesteld:

Percentage 2022

  • de gebruikersbelasting 0,1945%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1090%
  • de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2440%

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen in het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Contact

Heb je vragen? Mail, bel, app of kom langs.

Meer informatie