Leerlingenvervoer

In bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind van en naar school vergoeden. Dit geldt voor vervoer naar:

 • basisscholen;
 • speciale scholen voor basisonderwijs;
 • scholen voor speciaal onderwijs
 • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
 • scholen voor voortgezet onderwijs

Zelfstandig naar school

De gemeente Raalte en MEE IJsseloevers hebben een project om uw kind te helpen zelfstandig naar school te gaan. In dit project, MEE Op Weg, ondersteunen vrijwilligers, studenten en/of mensen uit het netwerk uw zoon of dochter. Zij worden ook wel OV- of Fietsmaatjes genoemd. Uw kind oefent de route bijvoorbeeld lopend, met de fiets, de bus of de trein. Het maatje gaat letterlijk en figuurlijk mee op weg, waardoor de stap naar zelfstandig reizen wordt verkleind. Een mooi voorbeeld van dit project kunt u lezen op de website van MEE IJsseloevers

Formulier

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer (DigiD)

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, kunt u een aanvraagformulier indienen. Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van vervoerskosten naar het reguliere basisonderwijs en het reguliere voortgezet onderwijs, dan moet er sprake zijn van een handicap.

Het college beslist voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, dan wel binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Over deze beslissing krijgt u schriftelijk bericht.

Het door u aangevraagde vervoer moet natuurlijk wel noodzakelijk zijn.

Om te beoordelen welke vorm van vervoer noodzakelijk is laat de gemeente zich adviseren door een commissie. Hierin heeft ook de directeur van de betreffende school zitting. Uitgangspunt is dat gekozen wordt voor bekostiging van de lichtst mogelijke vorm van vervoersvoorziening. In de volgende volgorde vindt toekenning van vervoer plaats.

 • fietsvergoeding zonder begeleiding
 • fietsvergoeding met begeleiding
 • openbaar vervoer zonder begeleiding
 • openbaar vervoer met begeleiding
 • eigen vervoer
 • aangepast vervoer

Vergoeding

De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen het woonadres en de dichtsbijzijnde, voor de leerling toegankelijke, school van de gewenste richting. In principe worden de kosten vergoed op basis van de kosten van het openbaar vervoer.

De gemeente beslist voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, dan wel binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag, of u in aanmerking komt voor vergoeding. Over deze beslissing krijgt u schriftelijk bericht. Voor een eerste aanvraag is een inschrijfbewijs van school nodig. Als uw aanvraag onvolledig is, kunnen we geen beslissing nemen.