youth-child iconLeerlingenvervoer

Beschrijving

In bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van jouw kind van en naar school vergoeden. Dit geldt voor vervoer naar:

 • basisscholen;
 • speciale scholen voor basisonderwijs;
 • scholen voor speciaal onderwijs
 • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
 • scholen voor voortgezet onderwijs

Zelfstandig naar school

De gemeente Raalte en MEE IJsseloevers hebben een project om jouw kind te helpen zelfstandig naar school te gaan. In dit project, MEE Op Weg, ondersteunen vrijwilligers, studenten en/of mensen uit het netwerk jouw zoon of dochter. Zij worden ook wel OV- of Fietsmaatjes genoemd. Jouw kind oefent de route bijvoorbeeld lopend, met de fiets, de bus of de trein. Het maatje gaat letterlijk en figuurlijk mee op weg, waardoor de stap naar zelfstandig reizen wordt verkleind. Een mooi voorbeeld van dit project kun je lezen op de website van MEE IJsseloevers

Aanvragen

Formulier

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer (DigiD)

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, kun je een aanvraag indienen. Als je in aanmerking wilt komen voor vergoeding van vervoerskosten naar het reguliere basisonderwijs en het reguliere voortgezet onderwijs, dan moet er sprake zijn van een handicap.

Om te beoordelen welke vorm van vervoer noodzakelijk is laat de gemeente zich adviseren door een commissie. Hierin heeft ook de directeur van de betreffende school zitting. Uitgangspunt is dat gekozen wordt voor bekostiging van de lichtst mogelijke vorm van vervoersvoorziening. In de volgende volgorde vindt toekenning van vervoer plaats.

 • fietsvergoeding zonder begeleiding
 • fietsvergoeding met begeleiding
 • openbaar vervoer zonder begeleiding
 • openbaar vervoer met begeleiding
 • eigen vervoer
 • aangepast vervoer

Vergoeding

De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen het woonadres en de dichtsbijzijnde, voor de leerling toegankelijke, school van de gewenste richting. In principe worden de kosten vergoed op basis van de kosten van het openbaar vervoer.

Hoe lang gaat het duren?

Het college beslist voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, dan wel binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, of je in aanmerking komt voor een vergoeding. Over deze beslissing krijg je schriftelijk bericht.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via