Kavelpaspoort 55 Molenwijk

Algemene gegevens

 • Type woning: vrijstaande woning
 • Oppervlakte: 329 m²
 • Kavelprijs: € 127.389,- inclusief BTW
 • Adres: Ruststand 7

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25° en maximaal 60°
 • Afstand hoofdgebouw tot zij-erfgrens: minimaal 1,5 meter
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren: 2 parkeerplaatsen op eigen kavel, naast elkaar
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max 1 m hoog.
  Zijkant: haag min 0,7 m - max 1 m hoog wordt doorgezet tot aan minimaal de voorgevel van de woning, waar deze overgaat in een haag van min 1 m – max 2 m hoog. Er is een poort in de haag toegestaan (max 1,2 m breed).
  Bergingen/overkappingen etc binnen de groene erfscheiding plaatsen op minimaal 50 cm afstand van de erfscheiding.