Kavelpaspoort 45-48 Molenwijk

Algemene gegevens

Type woning: rijwoning

 • Kavel 45 (Vreugdestand 89) - 180 m² - € 64.251,- inclusief BTW
 • Kavel 46 (Vreugdestand 91) - 150 m² - € 53.543,- inclusief BTW
 • Kavel 47 (Vreugdestand 93) - 147 m² - € 52.472,- inclusief BTW
 • Kavel 48 (Vreugdestand 95) - 169 m² - € 60.325,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25° en maximaal 60°
 • Afstand hoofdgebouw tot zij-erfgrens: minimaal 1,5 meter óf op de erfgrens
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren: in parkeerkoffer achter de woning (niet op eigen erf)
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max 1 m hoog.
  Zijkant kavel 45: tot aan de voorgevel van de woning een haag min 0,7 m - max 1 m hoog; verder naar achteren een hekwerk met een klimplantenbegroeiing van min 1 m - max 2 m hoog. Er is hier geen poort toegestaan.
  Achterzijde kavels 45 t/m 47: een hekwerk met een klimplantenbegroeiing van min 1 m - max 2 m hoog met 1 poort (max. 1,2 m breed).
  Achterzijde kavel 48: 1 poort (max. 1,2 m breed).
  Bergingen/overkappingen etc binnen de groene erfscheiding plaatsen op minimaal 50 cm afstand van de erfscheiding.