Kavel 7

Algemene informatie

Type woning: vrijstaande woning

 • Kavel 7 (Vreugdestand 1) - 520 m2 - € 198.198,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 9 meter
 • Goothoogte: maximaal 4 meter
 • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
 • Afstand hoofdgebouw tot zij- erfgrens: minimaal 3 meter
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren:  2 parkeerplaatsen op eigen kavel
 • Inrit: maximaal 4 meter breed ter plaatse van erfgrens
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max. 1 m hoog zijkant haag minimaal 1 m - max 2 meter hoog, geen poort in haag toegestaan

Kaart

Je vindt de informatie ook op de kaart. Hier zie je onder andere de kavelgrens, bouwvlak en waar je dient te parkeren. 

> Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.externe-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino