Kavel 24 tot en met kavel 29

Algemene informatie

Type woning: rijwoning

 • Kavel 24 (Loopschoor 8) - 213 m² - € 74.742,- inclusief BTW
 • Kavel 25 (Loopschoor 10) - 150 m² - € 52.635,- inclusief BTW
 • Kavel 26 (Loopschoor 12) - 150 m² - € 52.635,- inclusief BTW
 • Kavel 27 (Loopschoor 14) - 150 m² - € 52.635,- inclusief BTW
 • Kavel 28 (Loopschoor 16) - 150 m² - € 52.635,- inclusief BTW
 • Kavel 29 (Loopschoor 18) - 213 m² - € 74.742,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
 • Afstand hoofdgebouw tot zij- erfgrens: minimaal 1,5 meter of op erfgrens
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren:  in parkeerkoffer (niet op eigen erf)
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max. 1 m hoog. Achterzijde hekwerk met klimplantenbegroeiing min 1 meter - max. 2 meter hoog met 1 poort (max. 1,2 meter breed). Bergingen/overkappingen etc. binnen de groene afscheiding plaatsen. 

Kaart

Je vindt de informatie ook op de kaart. Hier zie je onder andere de kavelgrens, bouwvlak en waar je dient te parkeren. 

Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.externe-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino