Kavel 18 en 19

Algemene informatie

Type woning: twee-onder-één kapwoning

 • Kavel 18 (Vreugdestand 17) - 303 m² - € 111.822,- inclusief BTW
 • Kavel 19 (Vreugdestand 19) - 307 m² - € 113.298,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
 • Afstand hoofdgebouw tot zij- erfgrens: minimaal 1,5 meter
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren:  2 parkeerplaatsen op de aangegeven locatie op de eigen kavel
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max. 1 m hoog. Achterzijde haag of hekwerk met klimplantbegroeiing op aangegeven locatie. Voor kavel 19 geldt: zijkant (waar deze grenst aan openbare ruimte) hekwerk met klimplantbegroeiing min 1 m - max. 2 meter hoog en geen poort in hekwerk toegestaan. 

Kaart

Je vindt de informatie ook op de kaart. Hier zie je onder andere de kavelgrens, bouwvlak en waar je dient te parkeren. 

Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.externe-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino