Kavel 17

Algemene informatie

Type woning: vrijstaande woning

  • Kavel 17 (Vreugdestand 15) - 299 m2 - € 113.964,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

  • Bestemming: wonen
  • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
  • Goothoogte: maximaal 6 meter
  • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
  • Afstand hoofdgebouw tot zij- erfgrens: minimaal 1,5 meter
  • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

  • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
  • Parkeren:  2 parkeerplaatsen op de aangegeven locatie op de eigen kavel
  • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max. 1 m hoog. Zijkant haag min 1 m - max. 2 meter hoog tot berging en geen poort in de haag toegestaan. Achterzijde haag of hekwerk met klimplantenbegroeiing op aangegeven locatie. 

Kaart

Je vindt de informatie ook op de kaart. Hier zie je onder andere de kavelgrens, bouwvlak en waar je dient te parkeren. 

Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.externe-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino