Kavel 12 tot en met kavel 15

Algemene informatie

Type woning: rijwoning

 • Kavel 12 (Maalkoppel 10) - 156 m² - € 54.740,- inclusief BTW
 • Kavel 13 (Maalkoppel 12) - 148 m² - € 51.933,- inclusief BTW
 • Kavel 14 (Maalkoppel 14) - 160 m2 - € 56.144,- inclusief BTW
 • Kavel 15 (Maalkoppel 16) - 213 m2 - € 74.742,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
 • Afstand hoofdgebouw tot zij- erfgrens: K12 minimaal 1,5 meter of op erfgrens, K15 minimaal 1,5 meter uit de erfgrens
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren:  in parkeerkoffer (niet op eigen erf)
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max. 1 m hoog
 • Voor kavel 12 geldt: zijkant hekwerk met klimplantenbegroeiing min 1 m - max 2 m hoog. Voor kavel 15 geldt: zijkant haag min 1 m - max 2 m hoog. Voor alle kavels geldt: berging/overkappingen etc. binnen de (groene) erfscheiding plaatsen. Aan de achterzijde (voor K15: zijkant) 1 poort toegestaan ( max. 1,2 meter breed).

Kaart

Je vindt de informatie ook op de kaart. Hier zie je onder andere de kavelgrens, bouwvlak en waar je dient te parkeren. 

Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.externe-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino