Kavel 10 en 11

Algemene informatie

Type woning: twee-onder-één kapwoning

 • Kavel 10 (Maalkoppel 6) - 324 m² - € 119.572,- inclusief BTW
 • Kavel 11 (Maalkoppel 8) - 327 m² - € 120.679,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
 • Afstand hoofdgebouw tot zij- erfgrens: minimaal 1,5 meter
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren:  2 parkeerplaatsen op eigen kavel
 • Inrit: maximaal 4 meter breed ter plaatse van erfgrens
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max. 1 m hoog
 • Voor kavel 11 geldt: zijkant haag min 1 m - max. 2 meter hoog en 1 poort in haag toegestaan ( max. 1,2 meter breed).

Kaart

Je vindt de informatie ook op de kaart. Hier zie je onder andere de kavelgrens, bouwvlak en waar je dient te parkeren. 

Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.externe-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino