build-reside iconKavel 1 tot en met kavel 4

Algemene informatie

Type woning: rijwoning

 • Kavel 1 (Vreugdestand 13) - 166 m² - € 58.249,- inclusief BTW
 • Kavel 2 (Vreugdestand 11) - 158 m² - € 55.442,- inclusief BTW
 • Kavel 3 (Vreugdestand 9) - 154 m² - € 54.039,- inclusief BTW
 • Kavel 4 (Vreugdestand 7) - 166 m² - € 58.249,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
 • Afstand hoofdgebouw tot zij- erfgrens: minimaal 1,5 meter of op erfgrens
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren:  in parkeerkoffer (niet op eigen erf)
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max. 1 m hoog. Achterzijde (waar kavel grenst aan openbare ruimte) en de zijkant van K1:   hekwerk met klimplantenbegroeiing min 1 meter - max. 2 meter hoog met 1 poort (max. 1,2 meter breed). Bergingen/overkappingen etc. binnen de groene afscheiding plaatsen. 

Kaart

Je vindt de informatie ook op de kaart. Hier zie je onder andere de kavelgrens, bouwvlak en waar je dient te parkeren. 

Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via