Kavel 1 tot en met kavel 4

Algemene informatie

Type woning: rijwoning

 • Kavel 1 (Vreugdestand 13) - 166 m² - € 58.249,- inclusief BTW
 • Kavel 2 (Vreugdestand 11) - 158 m² - € 55.442,- inclusief BTW
 • Kavel 3 (Vreugdestand 9) - 154 m² - € 54.039,- inclusief BTW
 • Kavel 4 (Vreugdestand 7) - 166 m² - € 58.249,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: wonen
 • Bouwhoogte: maximaal 10 meter
 • Goothoogte: maximaal 6 meter
 • Dakhelling: minimaal 25 graden en maximaal 60 graden
 • Afstand hoofdgebouw tot zij- erfgrens: minimaal 1,5 meter of op erfgrens
 • Hoofdgebouw: maximaal 12 meter diep

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel
 • Parkeren:  in parkeerkoffer (niet op eigen erf)
 • Erfafscheiding op de kavel: voorzijde haag min 0,7 m - max. 1 m hoog. Achterzijde (waar kavel grenst aan openbare ruimte) en de zijkant van K1:   hekwerk met klimplantenbegroeiing min 1 meter - max. 2 meter hoog met 1 poort (max. 1,2 meter breed). Bergingen/overkappingen etc. binnen de groene afscheiding plaatsen. 

Kaart

Je vindt de informatie ook op de kaart. Hier zie je onder andere de kavelgrens, bouwvlak en waar je dient te parkeren. 

Klik hier om de kaart met het kaveloverzicht te openen.externe-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina woningbouw Heino