permits iconKapvergunning particuliere bomen (binnen de bebouwde kom)

Als gemeente werken we voortdurend aan het verbeteren van de regelgeving. Zo hebben we de regels voor het kappen van bomen op eigen erf eenvoudiger gemaakt. Voorheen hadden boomeigenaren voor het kappen van elke boom met een diameter vanaf 35 cm een vergunning nodig. Nu hoeft er binnen de bebouwde kom alléén voor geselecteerde bomen nog een kapvergunning te worden aangevraagd.

Bomen en houtopstanden die aan de selectiecriteria voldoen en dus vergunningsplichtig zijn staan op een lijst van ‘Beschermwaardige bomen’. Op de digitale kaart vind je alle beschermwaardige bomen in de gemeente Raalte. Op de informatiepagina over beschermwaardige bomen vind je meer informatie over de lijst, de selectiecriteria en beschikbare subsidie voor advieskosten.

Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. Voor alle andere bomen en andere houtopstanden binnen de bebouwde kom is geen vergunning nodig.

De Wet Natuurbescherming is en blijft van toepassing.

Grenzen bebouwde kom

Met de bebouwde kom wordt bedoeld het als bebouwde kom aangewezen gebied op grond van artikel 4.1, aanhef en onder a, van de Wet natuurbescherming.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via