document iconInteressante subsidies ondernemers

Enkele interessante subsidies handig voor jou op een rij

In deze rubriek hebben we een aantal handige links voor jou op een rij gezet van verschillende soorten subsidies die je kunt aanvragen op het gebied van digitalisering en groen, klimaatadaptatie en toekomstbestendige werklocaties.

Heb je concrete plannen voor het toekomstbestendig maken van je bedrijf of bedrijventerrein door een aankomende renovatie of investering in je bedrijfspand of bedrijventerrein? Dan is onderstaande subsidie wellicht interessant voor jou. 

ION+2

ION+2 biedt volop kansen voor ondernemers uit Gelderland en Overijssel die op zoek zijn naar financiering voor de ontwikkeling van innovatieve technieken en processen. Er is een bedrag van 5,5 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die zich richten op innovaties op het gebied van digitalisering en groen, die gaan zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie.

Kijk voor meer informatie op: ION+2 voor innovatieve ondernemers in Oost-Nederland

De voorwaarden voor de subsidie vind je hier: Voorwaarden & contact ION+2

Klimaatsubsidie

Hoosbuien, extreme hitte en lange periodes van droogte komen steeds vaker voor. Om beter bestand te zijn tegen het veranderende klimaat kun je als inwoner én ondernemer gebruik maken van een klimaatsubsidie van de gemeente. 

Je kunt deze subsidie aanvragen als je aan de slag gaat met het vergroenen, ontharden en waterrobuust maken van jouw eigen terrein of andermans terrein indien je schriftelijk toestemming hebt van de eigenaar. Hiermee creëren we samen een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie op: Klimaatsubsidie | Gemeente Raalte

Toekomstbestendige werklocaties

We zijn trots op onze Sallandse ondernemers en geven ze graag de ruimte om te groeien. Samen met de Provincie werken we aan toekomstbestendige werklocaties, zoals goed ingerichte bedrijventerreinen, werk- en winkelgebieden.

De Provincie Overijssel heeft verschillende regelingen voor ondernemer, waaronder de regeling Subsidie Versnelling toekomstbestendige werklocaties. De Provincie stelt uitvoeringsgelden beschikbaar voor een collectief van bedrijven of parkmanagement, die wil investeren in een werklocatie welke bijdraagt aan de energietransitie, natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie of een circulaire economie.

Heb je plannen om je verouderde werklocatie nieuw leven in te blazen en kun je daarbij hulp gebruiken? Neem dan contact op met de HMO om de verschillende mogelijkheden te verkennen. Ondernemers en ondernemersverenigingen kunnen onder andere gebruik maken van regelingen uit het MKB-programma. Alle subsidieregelingen van de Provincie Overijssel zijn overigens terug te vinden in het subsidieloket

Jonge bedrijfsopvolgersregeling

Familiebedrijven in Overijssel kunnen nog steeds gebruik maken van de regeling voor Jonge Bedrijfsopvolgers. Ben jij een tweede generatie eigenaar van een bedrijf en heb je minder dan twee jaar geleden aandelen verkregen? Of ben je eigenaar van een familiebedrijf en overweeg je je bedrijf zeer binnenkort over te dragen aan je zoon of dochter? Kijk dan of je in aanmerking komt voor deze subsidie voor investeringen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van familiebedrijven. De Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers die de Provincie geeft is minimaal € 10.000,- en maximaal € 20.000.

Subsidie voor samenwerkingsprojecten MIT R&D

Werk je als mkb’er uit Overijssel met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? En draag je met dit project bij aan één of meer maatschappelijke thema’s (Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Maatschappelijk Verdienvermogen)?  Dien dan een aanvraag in bij Provincie Overijssel voor een R&D-samenwerkingsproject. De Subsidie MIT-R en D-samenwerkingsprojecten bedraagt maximaal 35% van de kosten van het R&D project. De tenderregeling sluit op 13 september 2022. 

Ondersteuning voor ondernemers in de culturele sector

Ben jij minder dan vijf jaar als zelfstandig ondernemer in de culturele sector aan de slag en wil jij je je ondernemersvaardigheden verder ontwikkelen? Maak dan gebruik van de Startversneller voor de culturele sector. Samen met een coach werk je aan de verbetering van je ondernemersvaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, financiën of acquisitie. Ook ga je met andere startende ondernemers in gesprek om van elkaar te leren, met elkaar ervaringen uit te wisselen en je netwerk uit te bouwen. Voor de kosten van de coach kun je een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 1.000,-. De Startversneller voor cultureel ondernemers wordt uitgevoerd door Oost NL. Kijk voor meer informatie op: De Startversneller cultuur - De Startversneller

Haalbaarheidsonderzoek energie innovatie

Overijsselse organisaties kunnen ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar projecten die bijdragen aan de energietransitie. Als initiatiefnemer kun je zo’n haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door kennisinstellingen (hogescholen of universiteiten). Het kan gaan om een onderzoek naar de technische haalbaarheid, maar bijvoorbeeld ook om sociale, organisatorische en juridische vraagstukken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten tot een hoogte van € 24.999.

Kijk voor meer informatie op: Subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie

Supportteam Energie-innovatie

Het Supportteam Energie-innovatie helpt Overijsselse mkb’ers die een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie graag verder. Denk hierbij aan innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie. Dit onafhankelijke team heeft specialisten in huis met inhoudelijke kennis van technische haalbaarheid, businesscase, financiering en heeft relevante netwerken. De diensten van het supportteam worden kosteloos aangeboden. Kijk voor meer informatie op: Supportteam Energie-innovatie | Nieuwe Energie Overijssel

Startup ecosysteem

Provincie Overijssel ondersteunt de regio’s Zwolle, Deventer en Twente bij de uitvoering van hun startup en scale-up plannen. Het gaat om ondersteuning (in totaal € 800.000,-) voor versterking van het regionale ecosysteem voor startups. Voorbeelden van activiteiten die worden uitgevoerd zijn: het scouten van startende bedrijven en nieuwe ideeën in de regio, het betrekken van studenten bij het oplossen van (technische) problemen waar deze startups tegenaan lopen en 1-op-1 coaching voor startende ondernemers. Daarnaast is het van belang dat de regio’s ook onderling gaan samenwerken, om zo het ondernemersklimaat voor startups en scale-ups in Overijssel te versterken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerko Slotman: g.slotman@overijssel.nl of via 06 1076 3034.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via