Hulp vanuit de provincie en het rijk

Vanuit de provincie en het Rijk zijn er verschillende subsidies en regelingen die jou als ondernemer kunnen helpen:

Investeren om te besparen

Het pakket van regelingen vanuit de provincie Overijssel bestaande uit:

Lees hier meer over deze regelingen: Investeren om te besparen | Nieuwe Energie Overijsselexterne-link-icoon.

RVO.nl

Duurzaam ondernemen? Wij helpen met advies, netwerken, kennis, subsidies en financiering. Lees hier meer: Klimaat & Energie (rvo.nl)externe-link-icoon.

ISDE-subsidie

De ISDE is bedoeld voor investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening in uw gebouw. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid energiebesparing of energieopwekking die de investering oplevert. De ISDE is bijvoorbeeld mogelijk voor zonnepanelen, windmolens, zonneboilers of warmtepompen. Lees hier meer: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) (rvo.nl)externe-link-icoon.

KIA

De KIA is een regeling waarmee een gedeelte van een gedane investering kan worden afgetrokken van de winst. De investering hoeft niet persé duurzaam te zijn om in aanmerking te komen voor de regeling. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) | Ondernemersplein - KVKexterne-link-icoon.

MIA & VAMIL

De MIA en de VAMIL zijn twee regelingen die vaak worden samengevoegd omdat ze nagenoeg dezelfde voorwaarden hebben en beide gebruik maken van de in dat jaar geldende milieulijst. De regelingen lijken sterk op de EIA-regeling, alleen gaat het hier om een investering in milieuvriendelijke technieken. MIA en Vamil voor ondernemers (rvo.nl)externe-link-icoon.

EIA

De EIA is een regeling die belastingvoordeel oplevert doordat energiebesparende investeringen gedeeltelijk kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Elk jaar wordt er door RVO een Energielijst opgesteld. MKB-ondernemers kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun resultaat. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/voorwaardenexterne-link-icoon.

Extra subsidie en fiscale stimuleringsmaatregelen (voor grootverbruikers)

SDE++

Dit is een exploitatiesubsidie voor ondernemers die hernieuwbare energie op te gaan wekken of CO2-verminderende technieken toepassen. De SDE++ heeft meestal een looptijd van 15 jaar. De subsidie kan worden aangevraagd via het e-Loket van RVO. Lees hier meer: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sdeexterne-link-icoon.

MKB Duurzaamheidslening Overijssel

Provincie Overijssel, het Energiefonds Overijssel en Qredits hebben de handen ineen geslagen. Om te helpen energiebesparende investeringen in het bedrijf mogelijk te maken, bieden zij de MKB duurzaamheidslening aan. Lees hier meer: MKB Duurzaamheidslening Overijssel | Qreditsexterne-link-icoon

Subsidieregeling hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door ondernemingen

Subsidie voor een energieproject binnen Overijssel. Dit zijn project voor ondernemers die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Lees hier meer: Subsidieregeling hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door ondernemingenexterne-link-icoon.

Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel

Subsidie voor een energieleverend parkeerterrein in Overijssel. Met energieleverend parkeerterrein bedoelen wij een parkeerruimte waar zonnepanelen geïnstalleerd worden met oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Lees hier meer: Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel.externe-link-icoon