document iconHulp vanuit de provincie en het rijk

Vanuit de provincie en het Rijk zijn er verschillende subsidies en regelingen die jou als ondernemer kunnen helpen:

TEK-regeling

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten.  Lees hier meer over de TEK-regeling: subsidies-financiering/tek

Investeren om te besparen

Het pakket van regelingen vanuit de provincie Overijssel bestaande uit:

Lees hier meer over deze regelingen: Investeren om te besparen | Nieuwe Energie Overijssel.

RVO.nl

Duurzaam ondernemen? Wij helpen met advies, netwerken, kennis, subsidies en financiering. Lees hier meer: Klimaat & Energie (rvo.nl).

ISDE-subsidie

De ISDE is bedoeld voor investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening in uw gebouw. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid energiebesparing of energieopwekking die de investering oplevert. De ISDE is bijvoorbeeld mogelijk voor zonnepanelen, windmolens, zonneboilers of warmtepompen. Lees hier meer: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) (rvo.nl).

KIA

De KIA is een regeling waarmee een gedeelte van een gedane investering kan worden afgetrokken van de winst. De investering hoeft niet persé duurzaam te zijn om in aanmerking te komen voor de regeling. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) | Ondernemersplein - KVK.

MIA & VAMIL

De MIA en de VAMIL zijn twee regelingen die vaak worden samengevoegd omdat ze nagenoeg dezelfde voorwaarden hebben en beide gebruik maken van de in dat jaar geldende milieulijst. De regelingen lijken sterk op de EIA-regeling, alleen gaat het hier om een investering in milieuvriendelijke technieken. MIA en Vamil voor ondernemers (rvo.nl).

EIA

De EIA is een regeling die belastingvoordeel oplevert doordat energiebesparende investeringen gedeeltelijk kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Elk jaar wordt er door RVO een Energielijst opgesteld. MKB-ondernemers kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun resultaat. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/voorwaarden.

Extra subsidie en fiscale stimuleringsmaatregelen (voor grootverbruikers)

SDE++

Dit is een exploitatiesubsidie voor ondernemers die hernieuwbare energie op te gaan wekken of CO2-verminderende technieken toepassen. De SDE++ heeft meestal een looptijd van 15 jaar. De subsidie kan worden aangevraagd via het e-Loket van RVO. Lees hier meer: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde.

MKB Duurzaamheidslening Overijssel

Provincie Overijssel, het Energiefonds Overijssel en Qredits hebben de handen ineen geslagen. Om te helpen energiebesparende investeringen in het bedrijf mogelijk te maken, bieden zij de MKB duurzaamheidslening aan. Lees hier meer: MKB Duurzaamheidslening Overijssel | Qredits

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via