default iconHerinrichting Zwolseweg - Dorpsstraat

De Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino zijn aan onderhoud toe. Er zijn verschillende opgaven, zowel groot als klein. Denk aan riolering, wegen, verkeer, groen en klimaatadaptatie. Wat moet er precies gebeuren? En hoe kunnen we dit slim combineren? Om dat in kaart te brengen is de gemeente in 2021 een onderzoek gestart. Onderdeel daarvan was een enquête die meer dan 250 keer is ingevuld.

De onderzoeken voor deze fase zijn inmiddels afgerond en de resultaten van de enquête zijn verwerkt. Adviesbureau Goudappel gaat hiermee aan de slag. Dit doen ze samen met de klankbordgroep en de gemeente. De uitkomsten presenteren we in een twee bijeenkomsten aan de rest van het dorp. Tijdens deze bijeenkomsten kan iedereen meepraten en input geven. Zo komen we samen tot één integrale opgave voor een toekomstbestendige Zwolseweg en Dorpsstraat.

Klankbordgroep

In overleg met Plaatselijk Belang Heino hebben we een klankbordgroep opgericht. In een drietal bijeenkomsten brengen we de knelpunten en wensen voor de straten in beeld, ontwikkelen we een aantal scenario’s en werken we een voorkeursvariant uit tot een schetsontwerp met gemaakte keuzes en onderbouwingen.  Alle informatie wordt tijdens de inloopbijeenkomsten voor het dorp gepresenteerd.

De klankbordgroep bestaat uit:

 • Een afvaarding van de Zwolsestraat, Dorpsstraat en Van der Cappellenweg
 • Plaatselijk Belang Heino
 • Ondernemers(vereniging)
 • Stichting Duurzaam Heino
 • Enkele bedrijven aan de Zwolseweg en Dorpsstraat
 • Adviesbureau Goudappel
 • Gemeente Raalte

Planning

Het gehele traject van onderzoeken tot en met aanbesteding en uitvoering neemt naar verwachting enkele jaren in beslag. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (exacte data volgen):

 • December 2022: bijeenkomst met de klankbordgroep
 • Januari - februari 2023
  • Uitwerking input door adviesbureau Goudappel
  • Bijeenkomst met de klankbordgroep
  • Inloopbijeenkomst voor Heino
 • Maart t/m mei 2023:
  • Reacties inloopbijeenkomst verwerken
  • Bijeenkomst met de klankbordgroep
  • Opstellen schetsontwerp, keuzes en onderbouwingen door adviesbureau Goudappel
  • Bijeenkomst met de klankbordgroep
  • Inloopbijeenkomst voor Heino
  • Besluitvorming door gemeentebestuur
  • Plan van aanpak voor vervolgtraject inclusief planning

Na besluitvorming door het gemeentebestuur kunnen de voorbereidende werkzaamheden en technische uitwerking voor de uitvoering worden opgestart.

Wat is het onderzoeksgebied?

We richten ons op de Dorpsstraat en de Zwolseweg (inclusief rotonde Zwolseweg – Molenweg/Constantijn Huygensstraat) en het eerste deel van de Van der Capellenweg (tot aan de afslag met de Prins Bernhardstraat). Bij het schetsontwerp volgt het definitieve projectgebied.

Vragen

Heb je een vraag over het project? Neem dan contact op met projectleider Jens Schutrup via info@raalte.nl.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via