default iconHerinrichting Zwolseweg - Dorpsstraat

De Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino krijgen een flinke opknapbeurt. Dat is hard nodig, want beide straten zijn aan onderhoud toe. Opgaven op het gebied van verkeer, wegen, groen en klimaatadaptatie worden in één keer aangepakt. We komen graag samen tot één toekomstbestendig plan voor beide straten. Daar werken we stap voor stap aan.

Waar staan we nu?

De afgelopen periode zijn de wensen en knelpunten van beide straten in beeld gebracht en een aantal scenario’s ontwikkeld. Op 8 maart presenteerden we de stappen die tot nu toe – samen met de klankbordgroep en adviesbureau Goudappel - zijn gezet. Tijdens deze inloopbijeenkomst kon iedereen reageren en input geven. Onderaan deze pagina is alle informatie terug te vinden.

Van scenario’s naar één ontwerp

Na de inloopbijeenkomst worden alle reacties verzameld en verwerkt. De vervolgstappen leiden tot een toekomstbestendig schetsontwerp voor beide straten. Tijdens een tweede inloopbijeenkomst in mei wordt dit ontwerp met het dorp gedeeld. Ook dan kan iedereen weer meepraten. Daarna neemt het gemeentebestuur een besluit en kunnen de voorbereidende werkzaamheden starten. Een concrete planning volgt in een latere fase van het project.

Klankbordgroep

In overleg met Plaatselijk Belang Heino hebben we een klankbordgroep opgericht. In een drietal bijeenkomsten brengen we de knelpunten en wensen voor de straten in beeld, ontwikkelen we een aantal scenario’s en werken we een voorkeursvariant uit tot een schetsontwerp met gemaakte keuzes en onderbouwingen.  Alle informatie wordt tijdens de inloopbijeenkomsten voor het dorp gepresenteerd.

De klankbordgroep bestaat uit:

 • Een afvaarding van de Zwolsestraat, Dorpsstraat en Van der Cappellenweg
 • Plaatselijk Belang Heino
 • Ondernemers(vereniging)
 • Stichting Duurzaam Heino
 • Enkele bedrijven aan de Zwolseweg en Dorpsstraat
 • Adviesbureau Goudappel
 • Gemeente Raalte

Planning

Het gehele traject van onderzoeken tot en met aanbesteding en uitvoering neemt naar verwachting enkele jaren in beslag. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (exacte data volgen):

 • December 2022: bijeenkomst met de klankbordgroep
 • Januari - februari 2023
  • Uitwerking input door adviesbureau Goudappel
  • Bijeenkomst met de klankbordgroep
 • Maart t/m mei 2023:
  • Inloopbijeenkomst voor Heino
  • Reacties inloopbijeenkomst verwerken
  • Bijeenkomst met de klankbordgroep
  • Opstellen schetsontwerp, keuzes en onderbouwingen door adviesbureau Goudappel
  • Bijeenkomst met de klankbordgroep
  • Inloopbijeenkomst voor Heino
  • Besluitvorming door gemeentebestuur
  • Plan van aanpak voor vervolgtraject inclusief planning

Wat is het onderzoeksgebied?

We richten ons op de Dorpsstraat en de Zwolseweg (inclusief rotonde Zwolseweg – Molenweg/Constantijn Huygensstraat) en het eerste deel van de Van der Capellenweg (tot aan de afslag met de Prins Bernhardstraat). Bij het schetsontwerp volgt het definitieve projectgebied.

Vragen

Heb je een vraag over het project? Neem dan contact op met projectleider Leander Ernst via info@raalte.nl.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via