Herinrichting Zwolseweg - Dorpsstraat

De Dorpsstraat en Zwolseweg in Heino krijgen een flinke opknapbeurt. Dat is hard nodig, want beide straten zijn aan onderhoud toe. Opgaven op het gebied van verkeer, groen en riolering worden in een keer aangepakt. De gemeente werkt samen met een klankbordgroep uit de buurt aan een plan.

Over de Dorpsstraat

Tijdens de laatste inloopbijeenkomst (juli 2023) hebben omwonenden input gegeven op het schetsontwerp. Deze input hebben we zoveel mogelijk verwerkt. Momenteel werken we de technische kant verder uit, zoals het inpassen van de riolering. Begin april is er opnieuw een inloopbijeenkomst waarbij wij het voorlopig ontwerp met de buurt delen.

Hieronder vind je vast het nieuwe profiel en een straatbeeld ter illustratie. 

Er wordt veel waarde gehecht aan het groener en aantrekkelijker maken van de Dorpsstraat. Tegelijkertijd zijn er zorgen over voldoende parkeerplekken. Op basis hiervan hebben we een herverdeling gemaakt van groen en parkeerplaatsen. Uit onze onderzoeken blijkt dat het aantal parkeerplekken voldoet aan de normen. We denken hiermee een goede balans gevonden te hebben. Mochten er in de toekomst toch parkeerproblemen ontstaan, dan kunnen we een aantal parkeerplaatsen terugplaatsen.

Er waren positieve en negatieve geluiden over de huidige bomen. Het uitgangspunt is dat de bomenstructuur blijft bestaan. We vervangen de bomen die overlast veroorzaken en de bomen met weinig ecologische waarde. De nieuwe bomen plaatsen we zoveel mogelijk in de groenvakken. Hiermee beperken we de overlast zo veel mogelijk.

Meerdere omwonenden hebben aangegeven geen drempels te willen. Dit hebben we nogmaals met onze verkeerskundigen besproken. De conclusie is dat we de straat ook zonder drempels kunnen inrichten. In plaats daarvan nemen we maatregelen om automobilisten te wijzen op het matigen van hun snelheid.

Het is ons streven om werkzaamheden te combineren. Hierover hebben we meerdere gesprekken met Enexis gevoerd. Vanwege de energietransitie moeten zij ook aan de slag in de Dorpsstraat. Dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. We blijven hierover in gesprek.

Het project heeft helaas vertraging opgelopen door personeelstekort. Om niet verder te vertragen hebben we een externe projectleider ingehuurd. De nieuwe planning ziet er als volgt uit: 

  • 1e helft 2024: Ontwerp en bestekuitwerking 
  • 2e helft 2024: Aanbesteding en voorbereidende werkzaamheden
  •  1e helft 2025: Uitvoering

Klankbordgroep

In overleg met Plaatselijk Belang Heino hebben we een klankbordgroep opgericht. In een aantal bijeenkomsten brengen we de knelpunten en wensen voor de straten in beeld, ontwikkelen we een aantal scenario’s en werken we een voorkeursvariant uit tot een schetsontwerp met gemaakte keuzes en onderbouwingen.  Alle informatie wordt tijdens de inloopbijeenkomsten voor het dorp gepresenteerd.

De klankbordgroep bestaat uit:

  • Een afvaarding van de Zwolsestraat, Dorpsstraat en Van der Cappellenweg
  • Plaatselijk Belang Heino
  • Ondernemers(vereniging)
  • Stichting Duurzaam Heino
  • Enkele bedrijven aan de Zwolseweg en Dorpsstraat
  • Adviesbureau Goudappel
  • Gemeente Raalte

Wat is het onderzoeksgebied?

We richten ons op de Dorpsstraat en de Zwolseweg (inclusief rotonde Zwolseweg – Molenweg/Constantijn Huygensstraat) en het eerste deel van de Van der Capellenweg (tot aan de afslag met de Prins Bernhardstraat). Bij het schetsontwerp volgt het definitieve projectgebied.

Vragen

Heb je een vraag over het project? Neem dan contact op met projectleider Raoul Schutte via raoul.schutte@raalte.nl

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schetsontwerp Dorpsstraat (19 juli 2023)