default iconHerinrichting Zwolseweg - Dorpsstraat

De Dorpsstraat en Zwolseweg in Heino krijgen een flinke opknapbeurt. Dat is hard nodig, want beide straten zijn aan onderhoud toe. Opgaven op het gebied van verkeer, groen en riolering worden in een keer aangepakt. De gemeente werkt samen met een klankbordgroep uit de buurt aan een plan.

Over de Dorpsstraat, Zwolseweg en klankbordgroep

Naar aanleiding van de eerste inloopbijeenkomst in februari 2023 hebben we een schetsontwerp voor de Dorpsstraat gemaakt. Tijdens de drukbezochte tweede inloopbijeenkomst op 19 juli gingen we hierover in gesprek. Belangrijke aandachtspunten waren: waar kunnen we geveltuinen aanleggen, welke parkeerplaatsen kunnen we vergroenen en welke bestaande bomen zijn (on)gewenst.

Je vindt het schetsontwerp onderaan deze pagina. Met jullie input ronden we het schetsontwerp af en gaan we de uitvoering voorbereiden. We verwachten begin 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden.

Er is nader onderzoek nodig om een keuze te kunnen maken over de inrichting - en bijbehorende maximale snelheid - voor de Zwolseweg. We hebben inmiddels onderzoek gedaan naar het aantal vervoersbewegingen over de Zwolseweg. Op dit moment is dit aantal te hoog voor een 30 km/h inrichting. We verwachten dat dit aantal toeneemt als Heino gaat groeien. Met een parallelweg langs de N35 zou een 30 km/h inrichting wel mogelijk zijn, omdat dat zorgt voor minder verkeer over de Zwolseweg.

Na de zomer gaan we met de betrokken wethouders verkennen of het mogelijk is om in de toekomst een parallelweg aan te leggen. We verwachten daar eind dit jaar duidelijkheid over te hebben en gaan ervanuit dat we begin 2024 verder kunnen met het ontwerp voor de Zwolseweg en het eerste deel van de Van der Capellenweg. We verwachten begin 2025 te kunnen starten met de werkzaamheden. Heb je hier vragen over? Stel ze gerust tijdens de inloopbijeenkomst.

In overleg met Plaatselijk Belang Heino hebben we een klankbordgroep opgericht. In een aantal bijeenkomsten brengen we de knelpunten en wensen voor de straten in beeld, ontwikkelen we een aantal scenario’s en werken we een voorkeursvariant uit tot een schetsontwerp met gemaakte keuzes en onderbouwingen.  Alle informatie wordt tijdens de inloopbijeenkomsten voor het dorp gepresenteerd.

De klankbordgroep bestaat uit:

  • Een afvaarding van de Zwolsestraat, Dorpsstraat en Van der Cappellenweg
  • Plaatselijk Belang Heino
  • Ondernemers(vereniging)
  • Stichting Duurzaam Heino
  • Enkele bedrijven aan de Zwolseweg en Dorpsstraat
  • Adviesbureau Goudappel
  • Gemeente Raalte

Wat is het onderzoeksgebied?

We richten ons op de Dorpsstraat en de Zwolseweg (inclusief rotonde Zwolseweg – Molenweg/Constantijn Huygensstraat) en het eerste deel van de Van der Capellenweg (tot aan de afslag met de Prins Bernhardstraat). Bij het schetsontwerp volgt het definitieve projectgebied.

Vragen

Heb je een vraag over het project? Neem dan contact op met projectleider Leander Ernst via leander.ernst@raalte.nl

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schetsontwerp Dorpsstraat (19 juli 2023)

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via