bloemen

Gecontracteerde zorgaanbieders

Ondersteuning individueel

Onder Ondersteuning individueel vallen de begeleiding of ondersteuning bij allerlei zaken om zelfstandig in uw eigen huis te kunnen blijven wonen.

U kunt denken aan:

  • ondersteuning bij uw administratie.
  • het organiseren van de huishoudelijke taken.
  • het ondernemen van activiteiten.
  • het zelfstandig reizen met openbaar vervoer.

De ondersteuning wordt aangepast aan uw situatie en varieert van lichte vormen van ondersteuning tot meer gespecialiseerde ondersteuning.

Hieronder staan de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor ondersteuning individueel.

Huishoudelijke hulp

Hieronder staan de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor huishoudelijke hulp

Ondersteuning in groepsverband

Bij ondersteuning in groepsverband gaat het om het aanleren van vaardigheden om zo nog beter om te kunnen gaan met uw eventuele beperking, het zinvol bezig zijn en mensen ontmoeten. Bij de keuze van begeleiding wordt gekeken naar uw ondersteuningsvraag en uw mogelijkheden. Ondersteuning in groepsverband wordt ook wel dagbesteding genoemd.

Hieronder staan de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor ondersteuning in groepsverband, 

Respijtzorg

Het gaat om het overnemen van zorg voor uw familielid of vriend om u als mantelzorger te ontlasten. Uw familielid verblijft dan tijdelijk in een zorginstelling. Kortdurende verblijfsondersteuning wordt ook wel respijtzorg genoemd. De opvang is bedoeld voor mensen met een ziekte, een beperking of psychische problemen.

Hieronder staat de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor kortdurende respijtzorg.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via