default iconGecontracteerde zorgaanbieders

Ondersteuning individueel

Onder Ondersteuning individueel vallen de begeleiding of ondersteuning bij allerlei zaken om zelfstandig in jouw eigen huis te kunnen blijven wonen.

Je kunt denken aan:

  • ondersteuning bij de administratie.
  • het organiseren van de huishoudelijke taken.
  • het ondernemen van activiteiten.
  • het zelfstandig reizen met openbaar vervoer.

De ondersteuning wordt aangepast aan jouw situatie en varieert van lichte vormen van ondersteuning tot meer gespecialiseerde ondersteuning.

Hieronder staan de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor ondersteuning individueel.

Ondersteuning in groepsverband

Bij ondersteuning in groepsverband gaat het om het aanleren van vaardigheden om zo nog beter om te kunnen gaan met jouw eventuele beperking, het zinvol bezig zijn en mensen ontmoeten. Bij de keuze van begeleiding wordt gekeken naar de ondersteuningsvraag en de mogelijkheden. Ondersteuning in groepsverband wordt ook wel dagbesteding genoemd.

Hieronder staan de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor ondersteuning in groepsverband, 

Respijtzorg

Het gaat om het overnemen van zorg voor een familielid of vriend om jou als mantelzorger te ontlasten. Een familielid verblijft dan tijdelijk in een zorginstelling. Kortdurende verblijfsondersteuning wordt ook wel respijtzorg genoemd. De opvang is bedoeld voor mensen met een ziekte, een beperking of psychische problemen.

Hieronder staat de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor kortdurende respijtzorg.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via