Gecontracteerde zorgaanbieders

Ondersteuning thuis

Onder Ondersteuning Thuis vallen de begeleiding of ondersteuning bij allerlei zaken om zelfstandig in uw eigen huis te kunnen blijven wonen.

U kunt denken aan:

  • ondersteuning bij uw administratie.
  • het organiseren van de huishoudelijke taken.
  • het ondernemen van activiteiten.
  • het zelfstandig reizen met openbaar vervoer.

De ondersteuning wordt aangepast aan uw situatie en varieert van lichte vormen van ondersteuning tot meer gespecialiseerde ondersteuning.

Hieronder staan de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor ondersteuning thuis.

Huishoudelijke hulp

Hieronder staan de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor huishoudelijke hulp

Ondersteuning groep (Dagbesteding)

Bij Ondersteuning Groep gaat het om het aanleren van vaardigheden om zo nog beter om te kunnen gaan met uw eventuele beperking, het zinvol bezig zijn en mensen ontmoeten. Bij de keuze van begeleiding wordt gekeken naar uw ondersteuningsvraag en uw mogelijkheden. Ondersteuning groep wordt ook wel dagbesteding genoemd.

Hieronder staan de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor ondersteuning groep (dagbesteding).

Kortdurende verblijfsondersteuning (logeeropvang)

Het gaat om het overnemen van zorg voor uw familielid of vriend om u als mantelzorger te ontlasten. Uw familielid verblijft dan tijdelijk in een zorginstelling. Kortdurende verblijfsondersteuning wordt ook wel logeeropvang genoemd. De opvang is bedoeld voor mensen met een ziekte, een beperking of psychische problemen.

Hieronder staat de aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor kortdurende verblijfsondersteuning ( logeeropvang).