Forensenbelasting

Beschrijving

Indien u als burger in een andere gemeente bent ingeschreven, maar in de gemeente Raalte een tweede woning heeft, dan kunt u een aanslag verwachten voor het betalen van forensenbelasting. De belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

Voorwaarden

  • Uw tweede woning staat niet in de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner.
  • Het is niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk meer dan negentig dagen per jaar in de woning aanwezig bent. Het is voldoende dat u meer dan negentig dagen per jaar in de woning zou kunnen verblijven. Het huis heeft meubels.
  • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Het is niet vereist dat u in een aaneengesloten periode over de woning kan beschikken. Het criterium van negentig dagen geldt voor het gehele belastingjaar. Als u bijvoorbeeld vanaf september, van een belastingjaar, de beschikking heeft over een onderkomen voldoet u ook aan het negentig dagen criterium en bent u belastingplichtig (periode september t/m december is meer dan negentig dagen).

Kosten

De belasting bedraag 0,60% van de WOZ waarde met een maximum van € 753,00 per woning. (tarief 2022)

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen in het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs.

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via