taxes iconForensenbelasting

Beschrijving

Indien je als burger in een andere gemeente bent ingeschreven, maar in de gemeente Raalte een tweede woning hebt, dan kun je een aanslag verwachten voor het betalen van forensenbelasting. De belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

Voorwaarden

  • De tweede woning staat niet in de gemeente waar je staat ingeschreven als inwoner.
  • Het is niet noodzakelijk dat je daadwerkelijk meer dan negentig dagen per jaar in de woning aanwezig bent. Het is voldoende dat je meer dan negentig dagen per jaar in de woning zou kunnen verblijven. Het huis heeft meubels.
  • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Het is niet vereist dat je in een aaneengesloten periode over de woning kan beschikken. Het criterium van negentig dagen geldt voor het gehele belastingjaar. Als je bijvoorbeeld vanaf september, van een belastingjaar, de beschikking hebt over een onderkomen voldoe je ook aan het negentig dagen criterium en ben je belastingplichtig (periode september t/m december is meer dan negentig dagen).

Kosten

De belasting bedraag 0,64% van de WOZ waarde met een maximum van € 798,00 per woning. (tarief 2023)

Bezwaar

Je kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wil je online een bezwaarschrift indienen? Ga dan naar het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat je het bezwaar volledig en juist invult. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Je stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Contact

Heb je vragen? Mail, bel, app of kom langs.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via