Familiegroepsplan

Wat is een familiegroepsplan?

Het maken van een familiegroepsplan helpt jeu om de zorgen in de familie in kaart te brengen. Een familiegroepsplan kun je maken samen met familie en vrienden. Met elkaar kijk je ook naar mogelijke oplossingen.

Wat kun je in het familiegroepsplan opnemen?

  • wat je zelf kunt doen
  • wat je met behulp van mensen uit de omgeving kunt doen
  • welke professionele hulp je eventueel nodig hebt
  • wat je uiteindelijk wilt bereiken

Op die manier bepaal je wat er gebeurt en houd je zelf het overzicht. Het is niet verplicht om een familiegroepsplan te maken.

Hulp nodig bij het maken van dit plan?

Je kunt voor het schrijven van dit plan ook hulp vragen. Bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezinexterne-link-icoon of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE Samenexterne-link-icoon

Voor het schrijven van het familiegroepsplan kun je gebruik maken van het voorbeeld familiegroepsplan.

Waar lever ik het plan in?

Je kunt het familiegroepsplan inleveren bij het CJGexterne-link-icoon. Als wij het familiegroepsplan hebben ontvangen nemen wij contact met je op over het vervolg.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je kijken op www.cjgraalte.nlexterne-link-icoon of bellen met het CJG 0572 347470