document iconEvenementenvisie

Evenementenvisie

In de gemeente Raalte houden we wel van een feestje. Sterker nog: we zijn een échte evenementengemeente. Samen met onze inwoners en organisatoren werken we aan een fantastisch aanbod aan evenementen en zoeken we samen steeds naar vernieuwing en verbetering. Zo is er een ambitiedocument opgesteld waarin de visie van Raalte als dé evenementengemeente is samengebracht.

2023 is een overgangsjaar

Evenementen in onze gemeente worden ingedeeld in drie verschillende categorieën.  We werken met A-, B- en C-evenementen. Van ieder evenement wordt beoordeeld of er risico’s voor openbare orde, veiligheid, geluidsoverlast, verkeershinder en de omgeving zijn.

In onze nieuwe evenementenvisie hebben we vastgelegd dat niet voor ieder evenement een vergunning noodzakelijk is. Voor welk evenement wel een evenementenvergunning nodig is en voor welk evenement niet, is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers en het soort evenement dat gehouden wordt.

Doel van de evenementenvisie en nieuwe regels  is om wat meer eenvoud en duidelijkheid te bieden. Wel is 2023 een overgangsjaar, want niet alle nieuwe  beleidsregels zijn al van al kracht.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via