Emigreren

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een willekeurige periode van 12 maanden langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

In uw melding moet staan:

  • in welk land u zult verblijven
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop u verhuist

Daarnaast heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, gezaghouder of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld

Als niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland vertrekt, dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Een gemachtigde kan geen aangifte van vertrek doen.

Als u bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleegt u een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen)

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen voor vertrek bij de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente, die gemeente verzorgt de registratie van niet-ingezetenen. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.