adult iconEerste inschrijving in Nederland

Beschrijving

Als je in Nederland komt wonen, moet jij je inschrijven bij een gemeente. Heb je niet eerder in Nederland gewoond? Dan moet je een ‘eerste inschrijving’ doen. Heb je al eerder in Nederland gewoond, maar ben je voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet je ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Aanvragen

Om je voor het eerst in te schrijven, hebben wij het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs, waaruit jouw nationaliteit blijkt
 • een bewijs dat je woonruimte hebt, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • een akte van geboorte, als je geboren bent in het buitenland.
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraag je aan bij de IND.
 • als je uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen

Heb je een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Voorwaarden

Je moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen.

Als je met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook je partner en kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Als je bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleeg je een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen)

Hoe lang gaat het duren?

Je moet binnen 5 werkdagen na aankomst in Nederland naar de gemeente gaan.

Als jij je niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente een boete opleggen.

Contact

Je schrijft je in bij de gemeente. Je doet dit persoonlijk.

Meer informatie